Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2012

Lasersensorer på skördaren ger ny bild av skogen

Med hjälp av laserbaserade sensorer på så kallade gallringsskördare kan man registrera data om det gallrade beståndet och få ett kvitto på hur gallringen utförts. Det visar en pilotstudie från Skogforsk.

– Det ger möjlighet till automatisk kvalitetssäkring och oberoende uppföljning av gallringen för såväl maskinförare och entreprenörer som markägare och skogsföretag, säger Andreas Barth vid Skogforsk, som ansvarat för studien.

Sensorerna mäter in de kvarstående trädens position och diameter, och det ger i sin tur beräkningar av grundytor och stamantal. Även det gallrade områdets areal och stickvägsandel kan beräknas med hjälp av data från sensorerna.

– Tekniken är inte unik för skogsbruket utan används inom en rad olika branscher, men den behöver anpassas och utvecklas för att möta skogsbrukets specifika behov. Menar Andreas Barth.
Studien är ett samarbete mellan Skogforsk, SLU och FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut).

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

KONTAKT
Presskontakt: Erik Viklund
Telefon: 018-188540
Mobil: 070-2346756

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera