Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2013

Ny grupp ger entreprenörer mer inflytande

Nu startar Entreprenörsforum, en grupp som ska fokusera på de frågor som är viktigast för skogsentreprenörer och som ska stärka konkurrenskraften för svenskt skogsbruk.

En effektiv utveckling av ett konkurrenskraftigt skogsbruk kräver ett samarbete mellan tillverkare, forskare, beställare och utförare av entreprenadtjänster. Men man kan konstatera att det tidigare inte har funnits något naturligt forum där den viktiga gruppen av entreprenörer inom drivning och skogsvård har kunnat komma till tals.

– Vi vill med det här initiativet få en bättre dialog med entreprenörerna kring visioner, mål, idéer och förslag som kan utveckla skogsbrukets tekniker, arbetsmetoder och driftsystem, säger Rolf Björheden, programchef på Skogforsk.

Entreprenörsforum blir därför ett nytt forum för dialog och samverkan till gagn för konkurrenskraften i hela skogsbruket. Gruppen består av tolv entreprenörer och sex forskare på Skogforsk. SMF Skogsentreprenörerna föreslår hälften av de deltagande entreprenörerna, medan den andra halvan rekryteras utanför SMF-sfären.

– Vi har valt den här vägen eftersom vi på Skogforsk har behov av en direkt dialog med just entreprenörerna. På sikt ser jag däremot möjligheter att den här gruppen också kan komma att spela en viktig roll i att stärka kontakten mellan utförare och beställare av entreprenadtjänster, säger Rolf Björheden.

FAKTA
I svenskt skogsbruk finns cirka 4 500 entreprenadföretag. Omkring 1 500 stycken är verksamma inom drivningsarbete och 3 000 är verksamma inom skogsvård.

Deltagarna i gruppen är: Rolf Björheden, Skogforsk Håkan Dunberg, MKP-Dunberg AB* Niklas Fogdestam, Skogforsk Thomas Gustavsson, Gallra AB Ingvar Johansson, Hovmantorp skogsentreprenad AB Kolbjörn Kindströmer, Kindströmer Skog & Salix AB Conny Landberg, Rotudden Skog AB Jonas Lantz, Lantz skogsvård AB Christoffer Larsson, Vaggeryds Skogstransporter AB Johan Mattsson, Krycklinge Skog Anders Mörk, Skogforsk Bodel Norrby, Skogforsk Ulf Sandström, SMF Skogsentreprenörerna Göran Stieng, Göran Stieng Skogstjänst AB Malin Sääf, Skogforsk Magnus Thor, Skogforsk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera