Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2013

50 satsade miljoner ska ge 1 miljard i vinst

Produktivitetsutvecklingen i skogsbruket har stannat av. Det är allvarligt för en av landets viktigaste näringar då konkurrens­kraften försvagas på den globala marknaden. Skogsbruket satsar därför 50 miljoner kronor på forskning och utveckling för högre produktivitet och skonsamhet. De nya lösningarna förväntas ge effektiviseringsvinster som motsvarar drygt 1 miljard kronor per år.

Svensk skogsnäring verkar på en fri världsmarknad. Konkurrensen är stenhård från länder med 10 till 15 gånger snabbare skogstillväxt och betydligt lägre arbetskraftkostnader. Skogsnäringens konkurrenskraft är bland annat beroende av hög produktivitet och skonsamhet i skogsbruket. Men de senaste åren har produktivitetsutvecklingen stannat av.

– Vi bedömer att produktiviteten i svenskt skogsbruk måste öka med två till fyra procent varje år för att bibehålla konkurrenskraften. Samtidigt måste metoderna utvecklas för att bli ännu mer skonsamma och hållbara. Det är en tuff utmaning som vi måste lösa tillsammans med alla aktörer i skogsbruket, säger Jan Fryk, vd på Skogforsk.

Den nya strategiska satsningen sträcker sig över fyra år. 2014 satsar skogsbruket 12 miljoner kronor inom tre områden – Innovation för produktiv och skonsam drivningsteknik, Bättre beslutsstöd och drivningsplanering samt Effektivare föryngring.

I ett första steg ska Skogforsk tillsammans med maskintillverkare, entreprenörer, innovatörer och övriga skogsbruket bland annat utveckla ny teknik som ska minska skogsmaskinernas markpåverkan och påfrestningar på föraren men också sänka bränsleförbrukningen. Man ska också utveckla nya planeringsstöd baserade på flygburen laserscanning och GIS som kan minska markskadorna och effektivisera virkesflödena. En fortsatt satsning på inversmarkberedning och utveckling av dagens plantsystem ska ge den maskinella skogsplanteringen ett uppsving.

– Det är en överlevnadsfråga för svenskt skogsbruk att produktivitetsutvecklingen tar fart igen samtidigt som skonsamheten ökar. Vi har därför valt att satsa på projekt som vi tror kommer att tillämpas snabbt och som kan ge stor effekt i det operativa skogsbruket, säger Skogforsks styrelseordförande Herman Sundqvist som till vardags är skogschef på Sveaskog.

Nya satsningar och prioriteringar för perioden 2015-2017 beslutas löpande av Skogforsks styrelse för att skapa maximal flexibilitet och ge största möjliga handlingsutrymme.

– Vår bedömning är att resultaten från den här satsningen kan ge effektiviseringsvinster som motsvarar drygt en miljard kronor per år när de tillämpas i det operativa skogsbruket, säger Skogforsks styrelseordförande Herman Sundqvist.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera