Tema

Skogsägare vill ta ut mer grot

Grotuttaget är fortfarande relativt lågt i Sverige. Enligt Skogsstyrelsen görs bara uttag på knappt 4 av 10 avverkningar. Men skogsägarnas inställning är inte den begränsande faktorn. Nästan 90 procent är helt eller delvis positiva till att ta ut grot, enligt en enkät från Skogforsk.

– Ca 2000 privata skogsägare deltog i undersökningen. Av dem kan 74 procent tänka sig ta ut grot nästa gång de slutavverkar och ytterligare 15 procent säger kanske. Bara 11 procent är uttalat negativa, säger Klas Norin, Skogforsk.

De två vanligaste argumenten för grotuttag är att det ger ett ekonomiskt tillskott och ökar efterföljande skogsvård. De vanligaste argumenten emot är risken för tillväxtminskning och körskador.

Klas Norin anser att det är viktigt att stärka och underhålla den positiva inställning som finns hos skogsägarna. Det kan göras genom att bli ännu bättre på att kommunicera de positiva effekterna med grottuttag och de risker som finns.
– Enkäten visar att många skogsägare inhämtar kunskap om grot via skogstidningar, så ett tips är att i ännu högre grad använda den kanalen för att öka intresset. Även virkesköpare är viktiga kunskapsskällor, så arbeta också med att stärka deras roll som informationsspridare.

Läs mer i Resultat nr 20, 2009 som finns att beställa på www.skogforsk.se/butiken.

Kontaktinformation
Kontakt
Klas Norin, Skogforsk. Tel: 018-18 85 86, 070-598 85 86
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Skogsägare vill ta ut mer grot

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here