Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2010

Så mycket skogsbränsle ger avverkningen

Skogsbränsle blir ett allt viktigare sortiment. Men för att få hög leveranssäkerhet och effektiv logistik måste leverantören veta vilka volymer som finns på olika hyggen. Skogforsk har utvecklat ett system som beräknar hur mycket skogsbränsle slutavverkningen ger baserat på skördardata.

– Det finns ett stort behov av tillförlitliga prognoshjälpmedel för skogsbränsle. Tidigare har man varit hänvisad till grova schabloner, men de har visat sig kunna slå rejält fel i enskilda fall, säger Johan J Möller, Skogforsk.

De flesta skördare kan i dag registrera data om varje avverkat träd. Utifrån dessa data kan programmet räkna ut bruttomängden skogsbränsle från avverkningen för både grot och stubbar. Det tar också hänsyn till att groten inte tas om hand från alla träd.

– Det finns delområden där det inte lönar sig att ta ut grot och partier med dålig bärighet där groten istället används för att skydda marken, säger han. En ny funktion i skördarna gör det då möjligt för föraren att för varje träd ange om avverkningen bränsleanpassats eller inte. Beräkningsprogrammet tar sedan bort alla träd där groten inte tagits om hand.

I praktiken lämnar också grotskotaren kvar det nedersta lagret i grothögen. Även denna volym räknas bort.

– Den kvarvarande nettomängden är en prognos över mängden grot som kommer ut till bilväg, säger Johan J Möller.

Beräkningsprogrammet håller nu på att implementeras hos SDC och i olika företagssystem.

Läs mer i Resultat nr 15, 2009 som finns att beställa på www.skogforsk.se/butiken.

Kontaktinformation
Kontakt
Johan J Möller, Skogforsk. Tel: 018-18 85 66, 070-318 85 66
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera