Tema

Ny sågmotor kapar bättre

Kapsprickor är ett ökande problem för sågverken. Men en ny sågmotor som kapar snabbare ger kortare kapsprickor än en vanlig sågmotor. Det visar Skogforsks studie.

– Sprickorna blev i snitt 3 cm kortare med den nya sågmotorn. Anledningen är att kedjehastigheten och sågeffekten kan hållas konstanta under hela kapningen, säger Björn Hannrup, Skogforsk.

Vid försågning används normalt en stötmån på 10 cm per stock. Det innebär att det finns en tolerans mot kortare kapsprickor, men att risken för nedkortning ökar då spricklängden överstiger stötmånen.

– Andelen grova stockar med en total spricklängd över stötmånen var drygt 20 procent för den nya sågmotorn medan den uppgick till nästan 50 procent för den konventionella motorn, säger han.

I sågverken syns ofta sprickorna först sent i produktionsprocessen och de avkap som tvingas fram leder till sänkt utbyte. Dessutom ökar andelen plank och bräder med oönskade längder.

– I den här studien har vi inte räknat på de ekonomiska vinsterna med kortare kapsprickor, men det borde vara avsevärda belopp, framförallt för sågverk som styr sin produktion mot specifika längder, säger Björn Hannrup.

Läs mer i Resultat nr 4, 2010 som finns att beställa på www.skogforsk.se/butiken.

Fakta
* Skogforsk har studerat en ny sågmotor till skördaraggregat, F11-iP, som utvecklats av företaget Parker Hannifin.
* F11-iP kapade i snitt tolv procent snabbare än en vanlig sågmotor.
* Andelen stockar med kapsprickor var ungefär lika hög, men sprickorna var i snitt 3 cm kortare.

Kontaktinformation
Kontakt
Björn Hannrup, Skogforsk. Tel: 018-18 85 39, 070-518 85 39
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Ny sågmotor kapar bättre

 lästid ~ 1 min