Artikel från Skogforsk
25 februari 2011

Hybridasp och poppel kan öka Sveriges tillgång på förnyelsebar energi

Koldioxidutsläppen ska minska. År 2020 ska hälften av all energi i Sverige komma från förnyelsebara råvaror. En långsiktig satsning på snabbväxande trädslag kan vara en del av lösningen enligt en utredning från Skogforsk och SLU.

Högre produktion, kortare omloppstid, högre avkastning och bättre riskspridning jämfört med traditionellt jord- och skogsbruk talar för en större satsning på hybridasp och poppel. Det visar en ny utredning som Skogforsk och SLU har gjort på uppdrag av Energimyndigheten.

– De lämpliga och tillgängliga odlingsarealerna är tillräckliga för att tillåta en storskalig odling, säger Lars Rytter som är forskare på Skogforsk.
Den biologiska potentialen är stor, men utredningen pekar också på två stora hinder mot en ökning av snabbväxande trädslag i Sverige.

I vissa fall saknas kunskap. För att förbättra kunskapen om odling av poppel och hybridasp föreslår utredningen bland annat en satsning på förädling som ska ge bättre tillgång till bra plantmaterial, utveckling av plantodling och beståndsetablering, ny teknik för avverkning och transport, samt nya sätt att sköta de snabbväxande skogarna.

Ett annat hinder är att den kunskap som redan finns om snabbväxande skogar inte är känd bland jord- och skogsbrukare. Vi vet också ganska väl hur odlingar bör utformas och skötas för att gynna biologisk mångfald och naturmiljö, men vi saknar strukturer för hur kunskapen ska kunna påverka besluts- och planeringsprocessen vid olika myndigheter.

– Med tanke på att så få känner till det vi redan vet så kommer Skogforsk och SLU att påbörja utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hybridasp och poppel säger Lars Rytter.
Läs mer i Arbetsrapport nr 733 som går att ladda ned från http://www.skogforsk.se/poppelrapport [Ref 1]

Fakta
– De bästa sorterna av hybridasp och poppel producerar 20 kubikmeter virke per hektar och år. Det är avsevärt mer än de bästa gransorterna i Sverige.

– Tidigare odlingar i Sverige har avkastat mellan fem och tretton procent. Det genomsnittliga avkastningskravet i jordbruk brukar anges till 6 procent.

– Ett bestånd av hybridasp eller poppel på jordbruksmark är klart att slutavverka efter 20–25 år.

– Huvudförfattare har varit Lars Rytter, Skogforsk, samt Tord Johansson, Almir Karacic och Martin Weih vid SLU.

* Du hittar alltid våra pressmeddelanden på www.skogforsk.se/press

Kontaktinformation
Kontakt
Lars Rytter, forskare, Skogforsk. Tel: 0418-47 13 04

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera