Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2010

Skogsbruket vill ha förädlat men saknar plantor

Plantering av förädlat material är en av de effektivaste och billigaste metoderna att öka skogsproduktionen i Sverige. Men skogsbruket använder inte tillräckligt med förädlade plantor. Orsaken är inte ointresse och ovilja, utan brist på material. Det visar Skogforsks utredning som gjorts på uppdrag av Regeringen.

– Skogsodling med förädlade plantor ger en mer snabbväxande skog och kortare omloppstid samtidigt som effekterna på natur och miljö blir små, säger Bo Karlsson, Skogforsk, som lett utredningen.

Att vi inte använder mer förädlade plantor beror inte på inställningen. De intervjuer och enkäter som gjorts visar att förädlingen har ett starkt stöd i skogbruket. Efterfrågan på förädlade plantor ökar och det finns en stor tilltro till förädlingens effekter på trädens produktionsförmåga.
– Orsaken är att det saknas förädlat frö. Mest akut brist är det på granfröfronten. I åtta av nio fröförsörjningszoner finns för närvarande underskott på förädlat granfrö. På sikt är läget något bättre men långt ifrån tillfredsställande, säger han.

För att försöka komma till rätta med problemet föreslår utredningen ett antal åtgärder.
– Det handlar bland annat om att intensifiera skötseln av befintliga plantager, bekämpa frö- och kottförstörande insekter och att importera förädlat material från Östeuropa, säger Bo Karlsson.

Utredningen har också tittat på kunskapsläget, som visar att det saknas kunskap och information inom flera områden som berör förädlat material.
– För att öka kunskapen behöver vi bland annat bli bättre på att kommunicera det vi i dag redan vet och också kunna visa effekten av att använda förädlat material, både i demonstrationsförsök och i praktiska odlingstester i fält, säger han.

Fakta
* Skogforsk har på uppdrag av regeringen, genom Formas, kartlagt tillgången på förädlat skogsodlingsmaterial och utarbetat underlag för vilket föryngringsmaterial som ska rekommenderas på olika marker.
* Utredningen visade på en akut brist på förädlat granfrö och utmynnade i ett antal förslag till åtgärder för att avhjälpa fröbristen.
* Inställningen till användande av förädlade plantor är i överlag positiv.
* Det finns ett behov av ökad kunskap inom miljöeffekter och effekter på genetisk variation i de nya förädlade skogarna men också om förädlingens möjligheter.

Kontaktinformation
Kontakt
Bo Karlsson, Skogforsk. Tel: 0418-47 13 05, 070-540 88 09
Anna Franck, pressansvarig Skogforsk. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera