Artikel från Skogforsk
8 februari 2010

Älgbete orsakar stora tillväxtförluster

Hårt älgbete på ungtallar gör att vissa träd dör. De överlevande växer sämre och producerar mindre virke av sämre kvalitet. Mycket talar för att man bör låggallra i betade områden. Det visar en ny studie från Skogforsk som presenteras på Ukonf10 i februari och mars.

– I de värst betade områdena var volymtillväxten bara 30 procent jämfört med mer eller mindre oskadade områden, säger Roger Bergström, Skogforsk.

I dagens skogsbruk är det vanligt att älgbetet orsakar 5 till 7 procent färska stamskador per år. Det innebär att 30-50 procent av träden är skadade när bestånden växer ur älgfarlig höjd. – Sådana skadenivåer kommer att ge ganska stora tillväxtförluster, även om resultaten från studien inte direkt kan översättas till ”normalt” älgskadade bestånd, säger han.

Skadorna ackumuleras under ungskogsstadiet och många skadade bestånd närmar sig nu gallring. Det mest skadade virket har ännu inte kommit till sågverken. Men det kommer, även om en del kan motverkas genom att skadade stammar dör, röjs eller gallras bort.
– De skadade träden är oftast klena och därför bör man låggallra i älgskadade bestånd, säger Folke Pettersson, Skogforsk. Traditionella gallringsmallar går bra att använda även i älgskadade bestånd. Däremot bör man inte gallra bestånd med mycket svåra skador. Då är det ofta bättre att sikta på en tidig slutavverkning.

På Ukonf10 i Umeå, Sundsvall, Jönköping och Västerås under februari och mars berättar Folke Pettersson mer om tillväxtförlusterna av älgbete.

Ukonf10 äger rum i:
Umeå 10-11 februari
Sundsvall 17-18 februari
Jönköping 24-25 februari
Västerås 3-4 mars

Läs mer på www.skogforsk.se/ukonf10

Kontaktinformation
Kontakt
Folke Pettersson, Skogforsk. Tel: 018-18 85 51, 070-213 85 61.
Roger Bergström, Skogforsk. Tel: 018-18 85 59, 070-518 85 06.
Anna Franck, pressansvarig Skogforsk. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera