Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2010

Skördaraggregat med matarhjul presterade bäst

I en gallring i tät tallskog har Skogforsk jämfört tre olika typer av skördaraggregat för uttag av skogsbränsle. Det ena klippte av träden, det andra sågade av dem med sågsvärd och det tredje sågade av dem med klinga. Aggregatet med sågsvärd och matarhjul gav högst prestation.

– Det berodde på att det kunde hantera något fler träd per krancykel än de andra två aggregaten, säger Mia Iwarsson Wide, Skogforsk.

Den främsta anledningen var att aggregatet med sågsvärd hade lättare att få ner trädknippena på marken, eftersom de kunde dras ner med hjälp av matarhjulen.

– De två andra saknade matarhjul och fick många gånger problem att få ner träden. Knippena blev ofta hängande i kronorna på kvarlämnade träd, säger hon.

En ekonomisk jämförelse visar att gallringen gav positiva netton för samtliga testade aggregat. Tiden för att avverka träden och lägga dem vid stickväg står för en stor del av kostnaden. Ackumuleringen måste därför bli snabbare och mer tillförlitlig.

– Genom att effektivisera flerträdshanteringen och öka ackumuleringsgraden från dagens 2-3 stammar till 4-6 stammar kan prestationen i kranarbetet öka med 30-40 procent.

Kontaktinformation
Kontakt
Mia Iwarsson Wide, Skogforsk. Tel: 018-18 85 99, 070-518 85 99
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera