Artikel från Skogforsk
4 februari 2010

Röjning före slutavverkning underlättar grotuttag

Röjning av underväxande småträd före slutavverkning ger bättre kvalitet på groten och underlättar förarnas arbete. Men röjningen är kostsam så ekonomiskt är det ingen lönsam åtgärd. Det visar en studie av Skogforsk och SCA Skog.

– Om man inte röjde före slutavverkningen sjönk skördarens produktivitet med 5 procent med 1000 kvarstående underväxtsstammar per hektar och 8 procent med 3000 stammar. Det berodde på att kranarbetet tog längre tid och på att mer tid lades på att röja bort träd som hindrade sikten och försvårade manövreringen, säger Lars Eliasson, Skogforsk.

Grotskotarens produktivitet blev också lägre med mycket underväxt.
– Lastningen tog längre tid eftersom föraren måste undvika att få med sig sten och jord från kvarlämnade småträd under grothögarna, säger han.

Röjning av småträd före slutavverkning ökar alltså produktiviteten vid avverkning och skotning. Men vinsten täcker inte röjningskostnaden.
– Men förröjning ger plusposter som inte syns i kalkylen, bland annat renare skogsbränsle och mindre slitage på flishuggen. Markberedning och plantering underlättas också, säger Lars Eliasson.

Läs mer i Resultat nr 17, 2009 som finns att beställa på www.skogforsk.se/butiken

På Ukonf10 som Skogforsk arrangerar i Umeå (10-11 feb), Sundsvall (17-18 feb), Jönköping (24-25 feb) och Västerås (3-4 mars) pratar Lars Eliasson om hur man skapar bättre lönsamhet för grot. Missa inte det.
Läs mer på www.skogforsk.se/ukonf10

Kontaktinformation
Kontakt
Lars Eliasson, Skogforsk. Tel: 018-18 85 25, 070-281 33 32
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera