placeholder bild.
24 oktober 2011

Effektivare övervakning av sjöfart med rätt verktyg

Att övervaka havsområden kräver behandling och analys av stora mängder olika data. Sjöfarten hanterar idag detta på olika sätt. Maria Rivero...

placeholder bild.
1 september 2011

Utveckling en svårighet inom vården

Varje år läggs miljarder på utvecklingsinsatser inom vården men resultaten utifrån dessa förändringsarbeten ligger inte i nivå med...

placeholder bild.
9 juni 2011

Bristande kompetens skapar stora kostnader

När myndigheter står inför att göra stora inköp är alltid praxis att göra en upphandling för att välja bästa alternativet till största...

placeholder bild.
7 juni 2011

Lidande på hemmaplan efter dagkirurgi

Dagkirurgiska ingrepp blir det allt vanligare, där patienten förväntas sköta eftervården själv. Ny forskning visar att patienter kan uppleva...

placeholder bild.
2 maj 2011

Sill på uppgång bevakas av Skövdeforskare

Sillen och flera andra arter i Östersjön minskade kraftigt i kroppsstorlek under 80-talets slut. Eftersom fiskekvoter beräknas utifrån vikt...

placeholder bild.
9 mars 2011

Akut brist på produktionstekniker

Industrin har idag ett stort behov av duktiga produktionstekniker med rätt kunskap för att arbeta smartare och effektivare. Därför startar en ny...

placeholder bild.
4 februari 2011

Dataspelande skapar utbildningsmöjligheter

Genom ökad förståelse kring vilka mekanismer och aspekter som ligger till grund för lärande och kunskapsutveckling hos dataspelare så kan...

placeholder bild.
25 januari 2011

Projekt studerar biologisk sanering av förorenade miljöer

Biologisk sanering av giftiga metaller, det får forskare vid Högskolan i Skövde 4 miljoner kronor för att studera. Projektet ska till stor del...

placeholder bild.
8 december 2010

Giriga algoritmer bäst vid många mål

Vilka algoritmer ska ett luftvärnssystem arbeta med? Partikelsvärmsalgoritmer om det är tio mål som ska bekämpas. Om det är fler mål än tio...

placeholder bild.
25 november 2010

Stora barngrupper ger antibiotikaresistens

Minska storleken på förskolors barngrupper och du kommer också att minska spridningen av antibiotikaresistenta pneumokockbakterier i hela...

placeholder bild.
19 november 2010

MikroRNA reglerar stamcellers utveckling

En doktorsavhandling från Högskolan i Skövde visar resultat som pekar mot att mikroRNA-molekylen är en viktig regleringsmekanism när stamceller...

placeholder bild.
10 september 2010

Gener bakom arsenik i livsmedel identifierade

I många länder är arsenik i livsmedel ett stort problem. Men forskare från Högskolan i Skövde har nu identifierat två gener som kan ha...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera