Artikel från Högskolan i Skövde
7 juni 2011

Lidande på hemmaplan efter dagkirurgi

Dagkirurgiska ingrepp blir det allt vanligare, där patienten förväntas sköta eftervården själv. Ny forskning visar att patienter kan uppleva mycket lidande och smärta lång tid efter ingreppet.

Helena Rosén, doktor vid Högskolan i Skövde, disputerade nyligen och har i sin forskning tittat på patienters symtom och besvär efter en operation vid en dagkirurgiavdelning samt vilken inverkan ingreppet har på daglig funktion upp till tre månader efter.

– Det var en ganska betydande mängd patienter som upplevde besvär relativt lång tid efter ingreppet, vilket är anmärkningsvärt, säger Helena Rosén.

Dagkirurgi innebär att du som patient kommer till sjukhuset samma dag som operationen ska ske och att du går hem senare samma dag.

– Att utföra dessa operationer har blivit allt populärare och vinsterna är stora för sjukvården. Det är kostnadseffektivt, mindre risk för sjukhusrelaterade infektioner och patienten får vara i sin hemmamiljö, förklarar Helena Rosén.

Men det finns också vissa negativa aspekter som ibland inte lyfts fram lika mycket.

– I princip överför man ansvaret på patienten själv och på de närmaste som är där hemma. Patienten blir helt ansvarig för egen medicinering och fortlöpande behandling, fortsätter Helena Rosén. 

Det vanligaste man talar om efter ett dagkirurgiskt ingrepp är att patienter kan uppleva symtom, smärta och besvär upp till sex dagar efter men att det är som värst de första 24 timmarna.

– Ungefär 50 procent av de patienter som svarade i min undersökning skattade hög smärta efter 48 timmar. Siffran gick sedan ner till 43 procent efter sju dagar men det mest betydande var att 34 procent pekade på besvär efter tre månaders tid, säger Helena Rosén.

Patienterna som beskrev mycket smärta och besvär efter tre månader påvisade olika orsaker till obehagen. 

– Man lyfte orsaker som otillräcklig och bristande information, att man inte blev omhändertagen samt felaktig eller suboptimal behandling, förklarar Helena Rosén.

Vinsterna av att kunna göra fler operationer på kort tid och på så sätt också kunna behandla fler människor kan också leda till mer besvär och smärta för patienten.

– Man förflyttar den professionella vården till de närmaste där hemma samt till individen och förväntar sig alla ska klara av att behandla sig själva. Jag med lång erfarenhet som specialistsjuksköterska har mött ett flertal patienter som upplever besvär i sin vardag efter dagkirurgi och därför ville jag titta på detta i min forskning, säger Helena Rosén.

Vad skulle kunna vara konkreta lösningar på de problem som patienterna upplever efter dessa ingrepp?

– Det är svårt att peka på lösningar som skulle fungera i alla fall men många pekar på bristen av information som en stor punkt. En insats skulle kunna vara att ge individuellt anpassad information och sedan ringa upp dagen efter under eftermiddagen då besvären är som värst. Att ge professionell vård och information kan göra stor skillnad även om patienten lämnat själva vårdlokalen och är hemma igen, menar Helena Rosén.

För mer information:
Helena Rosén, universitetsadjunkt vid Högskolan i Skövde
E-post: helena.rosen@his.se
Telefon: 0500 – 448447, 0762-223536

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera