Tema

Projekt studerar biologisk sanering av förorenade miljöer

Biologisk sanering av giftiga metaller, det får forskare vid Högskolan i Skövde 4 miljoner kronor för att studera. Projektet ska till stor del genomföras i Indien där framförallt kvinnor drabbas av de giftiga metallerna.

Forskare från Högskolan i Skövde får 4 miljoner under tre år från Sida. Pengarna ska användas för att utveckla biologisk sanering av giftiga metaller. Projektet utförs i samarbete med bland annat ett indiskt partneruniversitet.

I Indien drabbar giftiga utsläpp i hög utsträckning kvinnor. Kvinnorna arbetar ofta i fabriker där de kommer i kontakt med gifterna. Dessutom bor de ofta tillsammans med sina familjer i fabrikernas absoluta närhet. Därmed utsätts de för gifter både på och utanför sitt arbete.

– Vi siktar mot att utveckla en kostnadseffektiv metod som kan behandla giftiga kemikalier från industrier. Lyckas vi kan det bidra till att minska förekomsten av till exempel vissa cancerformer i de förorenade områdena, förklarar Abul Mandal, professor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövdes Forskningscentrum för Systembiologi.

Redan tidigare har Abul Mandal tillsammans med sina kollegor lyckats isolera 2 bakterielinjer som kan användas för att bryta ned kadmium i förorenat vatten. På partneruniversitet i Indien finns forskare som har ännu fler linjer som kan användas för biologisk sanering.

Forskarna i det nu aktuella projektet kommer att publicera sina resultat i det så kallade BiOS-systemet (Biological Open Source). Det innebär att deras upptäcker inte omfattas av patent eller andra restriktioner.

– Genom att använda BIOS-system blir resultaten både ekonomiskt och socialt lönsamma, säger, Abul Mandal.

Forskarna som ingår i projektet hoppas att den biologiska saneringen inte bara ska ge människor en bättre miljö. Det finns också en förhoppning om att en renare miljö ska bidra till tidigare utslagna djur- och växtarter ska återhämta sig och komma tillbaka.

För ytterligare information kontakta: Abul Mandal: 0500 – 44 86 08

Projekt studerar biologisk sanering av förorenade miljöer

 lästid ~ 1 min