Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2011

Projekt studerar biologisk sanering av förorenade miljöer

Biologisk sanering av giftiga metaller, det får forskare vid Högskolan i Skövde 4 miljoner kronor för att studera. Projektet ska till stor del genomföras i Indien där framförallt kvinnor drabbas av de giftiga metallerna.

Forskare från Högskolan i Skövde får 4 miljoner under tre år från Sida. Pengarna ska användas för att utveckla biologisk sanering av giftiga metaller. Projektet utförs i samarbete med bland annat ett indiskt partneruniversitet.

I Indien drabbar giftiga utsläpp i hög utsträckning kvinnor. Kvinnorna arbetar ofta i fabriker där de kommer i kontakt med gifterna. Dessutom bor de ofta tillsammans med sina familjer i fabrikernas absoluta närhet. Därmed utsätts de för gifter både på och utanför sitt arbete.

– Vi siktar mot att utveckla en kostnadseffektiv metod som kan behandla giftiga kemikalier från industrier. Lyckas vi kan det bidra till att minska förekomsten av till exempel vissa cancerformer i de förorenade områdena, förklarar Abul Mandal, professor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövdes Forskningscentrum för Systembiologi.

Redan tidigare har Abul Mandal tillsammans med sina kollegor lyckats isolera 2 bakterielinjer som kan användas för att bryta ned kadmium i förorenat vatten. På partneruniversitet i Indien finns forskare som har ännu fler linjer som kan användas för biologisk sanering.

Forskarna i det nu aktuella projektet kommer att publicera sina resultat i det så kallade BiOS-systemet (Biological Open Source). Det innebär att deras upptäcker inte omfattas av patent eller andra restriktioner.

– Genom att använda BIOS-system blir resultaten både ekonomiskt och socialt lönsamma, säger, Abul Mandal.

Forskarna som ingår i projektet hoppas att den biologiska saneringen inte bara ska ge människor en bättre miljö. Det finns också en förhoppning om att en renare miljö ska bidra till tidigare utslagna djur- och växtarter ska återhämta sig och komma tillbaka.

För ytterligare information kontakta: Abul Mandal: 0500 – 44 86 08

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera