Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2011

Bristande kompetens skapar stora kostnader

När myndigheter står inför att göra stora inköp är alltid praxis att göra en upphandling för att välja bästa alternativet till största kostnadseffektivitet. Men när det kommer till investeringar i stora IT-system så kan ibland val göras utifrån helt andra grunder, det visar forskning från Högskolan i Skövde.

E-delegationen har slagit fast att öppna standarder är förstahandsval vid val av teknisk lösning när myndigheter gör investeringar i IT-system. Aktuell forskning från Högskolan i Skövde visar att många organisationer gör stora investeringar i IT-system utan att först ha genomfört någon analys av hur detta långsiktigt påverkar den egna verksamheten. 

Dagens praktik befinner sig långt ifrån regeringens och E-delegationens ambition om att undvika beroenden av enskilda leverantörer för att därigenom långsiktigt uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet. Skövdeforskaren Björn Lundell menar att dagens situation är mycket problematisk och att många investeringar görs helt utan föregående analys. 

– I vår forskning ser vi att många organisationer helt struntar i regeringens och E-delegationens direktiv. Istället väljer de lösningar som inte bygger på öppna standarder. Det kan bero på bristande kompetens eller att det inom IT-området finns en tradition av att alltid köpa från en och samma leverantör, förklarar Björn Lundell.

För att skapa en långsiktigt hållbar e-förvaltning krävs att den information som upprättas i olika handlingar kan förvaltas av program från olika leverantörer och att dessa går att ta del av under hela den tid som handlingen är aktuell. En strategi för detta är att ställa krav på öppna standarder.

– Det finns en fara med att göra sig beroende av ett slutet format som kräver en viss applikation som endast tillhandahålls av en leverantör eftersom organisationen då förlorar kontrollen över de egna IT-systemen, påpekar Björn Lundell.

Björn Lundell arbetar vid Forskningscentrum för Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Han och hans kollegor i forskargruppen Software Systems, har under flera år inriktat sin forskning mot system baserade på öppen källkod och öppna standarder. Gruppen har bland annat undersökt svenska myndigheters strategier för att hantera öppna standarder och vilken beredskap som finns för att hantera öppna dokumentformat.

– Vissa kommuner är längre fram i sitt IT-tänkande och har tydliga strategier för hur de ska förvalta sin information och kommunicera med omvärlden. Men tyvärr finns också många som saknar medvetenhet om de risker och problem de utsätter den egna verksamheten för. Med krav på öppna standarder och en ordentlig analys inför nya investeringar kan organisationer konkurrensutsätta leverantörer av IT-system på ett annat sätt än idag, säger Björn Lundell.

För mer information:
Björn Lundell, Universitetslektor vid Högskolan i Skövde
E-post: bjorn.lundell@his.se
Telefon: 0500 – 448319

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera