Tema

Sill på uppgång bevakas av Skövdeforskare

Sillen och flera andra arter i Östersjön minskade kraftigt i kroppsstorlek under 80-talets slut. Eftersom fiskekvoter beräknas utifrån vikt ökade fisketrycket, samtidigt som beståndet minskade. Tecken visar nu att sillen i våra vatten är uppgång igen. Noel Holmgren, Högskolan i Skövde, är precis hemkommen från möte där han presenterat nya resultat för rätt reglering av sillbeståndet i Östersjön.

Sillen och flera andra arter i Östersjön minskade kraftigt i kroppsstorlek under 80-talets slut. Eftersom fiskekvoter beräknas utifrån vikt ökade fisketrycket, samtidigt som beståndet minskade. Tecken visar nu att sillen i våra vatten är uppgång igen. Noel Holmgren vid Högskolan i Skövde är precis hemkommen från Köpenhamn där han presenterat nya resultat för rätt reglering av sillbeståndet i Östersjön.

Det är organisationen ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) som har träffats i Köpenhamn och under en vecka gått igenom resultat från olika arbets- och forskargrupper. 

– Vår forskargrupp har under två års tid tittat på ekosystemet i Finska viken och sillbeståndet i egentliga Östersjön. I Köpenhamn presenterade vi resultaten i gruppen Baltic Fisheries Assessment Working Group, berättar Noél Holmgren, professor vid Högskolan i Skövde, som tillsammans med Niclas Norrström på forskningscentrum för systembiologi vid Högskolan i Skövde, ingår i forskargruppen med forskare från Finland och Estland.

ICES sammanställer nu alla rapporter och lämnar sedan vidare dessa till EU-kommissionen och Ryssland.

Ett tidigare hårt fiskande av sill har pressat ner beståndet och fiskekvoterna har under de senaste åren gått tillbaka till normal nivå och då har beståndet börjat öka igen.

– När vi har tittat på effekterna av det förhöjda fisketrycket så ökar inte fångsterna jämfört med vårt framräknade lägre fisketryck. Efter ett decennium börjar dock skillnaderna bli stora och man får mycket mindre fångster än man skulle ha fått med ett mildare fisketryck. Nu har länderna runt Östersjön åtgärdat fisketrycket, men det kommer att ta ett decennium innan sillen återhämtat sig helt. Fram till 2007 har fiskerinäringen förlorat sillfångster till ett värde av 4,5 miljard kronor säger Noél Holmgren.

Fram till förra året sattes kvoter efter försiktighetsprincipen. Det har inneburit att fisketrycket varit förhållandevis högt utan att man ska riskera beståndets fortlevnad. Nu har EU beställt rekommendationer för att maximera långsiktigt hållbara fångster. För många bestånd innebär det att fisketrycket minskar och att bestånden kommer att öka i storlek. 

– Lite paradoxalt kanske, men med tiden kommer ett minskat fisketryck leda till att fångsterna blir större än vad de är idag, menar Noél Holmgren.

För att implementera det nya systemet som forskargruppen med Noél tagit fram krävs en stor omställning men trots detta mottogs de nya idéerna bra på mötet i Köpenhamn.

– Tiden är rätt för att göra dessa justeringar nu. Man är mottaglig för nya resultat då mycket forskning behövs för att det nya systemet skall fungera bra. Vi har fått flera förfrågningar om fortsatt deltagande från forskargruppen där Högskolan i Skövde ingår, avslutar Noél Holmgren.

För frågor kontakta: 
Noél Holmgren 
Professor vid Högskolan i Skövde
E-post: noel.holmgren@his.se
Telefon: 0500 – 448607

Sill på uppgång bevakas av Skövdeforskare

 lästid ~ 2 min