Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2011

Akademiker kan stärka dataspelsbranschen

Utomlands fördjupas samarbetet mellan dataspelsföretag och akademiska spelutbildningar. Nu behöver svenska spelföretag och akademiska spelutbildare göra samma sak. Inte minst för att möta förändrade krav hos de som investerar i branschen. Det framgår av en ny rapport skriven av Björn Berg Marklund på Högskolan i Skövde.

I både Kanada och Storbritannien finns en stor dataspelsindustri som arbetar i hård konkurrens. I båda länderna vill man stärka branschen genom att föra akademi och industri närmare varandra.

– Genom att stärka banden mellan bransch och akademi hoppas industrin i Storbritannien och Kanada bli mer konkurrenskraftigpå den internationella spelmarknaden, säger Björn Berg Marklund på Högskolan i Skövde. Han är författare till en ny rapport om svenska utbildningar på dataspelsområdet.

Även i Sverige finns det tecken som tyder på att samarbetet mellan akademi och dataspelsindustri behöver fördjupas. Ett exempel är att statliga KK-stiftelsen intresserat sig för dataspelsbranschens tillväxtmöjligheter och samtidigt understrukit vikten av att det finns avancerade akademiska utbildningar på området i Sverige.

– Dessutom blir personalens utbildningsnivå viktigare för många investerare. De som satsar kapital i dataspelsföretag blir allt mer intresserade av vilken potential som finns hos spelföretagens utvecklingsteam. Är personalen välutbildad ser dessa investerare det som ett tecken på att ett företag kan hålla en stabil produktionsnivå under lång tid, säger Björn Berg Marklund.

Startade 2002

Högskolan i Skövde har erbjudit utbildningar inom dataspelsområdet sedan 2002. I linje med den nya utvecklingen arbetar lärosätet nu aktivt för att fördjupa sitt samarbete med branschen.
– Vi vill inte nöja oss med att ha branschföreträdare i en advisory board. Vi vill samproducera spelutbildningar och nya kompetensutvecklingsformer tillsammans med företagen, säger Björn Berg Marklund.

Av Högskolan i Skövdes fem dataspelsprogram är ett på den avancerade nivå som KK-stiftelsen efterlyser: Serious Games. Utbildningen är knuten till Högskolans forskningscentrum för virtuella system och inriktad mot utveckling av spel för träning- utbildning- och rehabilitering.

Många utbildningar

Det som läser Björn Berg Marklunds rapport ser att antalet dataspelsutbildningar i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. 2002 fanns fyra utbildningsprogram i landet, höstterminen 2011 var antalet 37.  Bland dessa finns också utbildningar som är traditionellt datavetenskapliga men uppger att de förbereder sina studenter för ett arbete inom – bland annat – dataspelsindustrin.

Björn Berg Marklund anser att dessa utbildningar bör finnas med i rapporten. En student behöver nämligen inte gå en utbildning nischad mot just spelutveckling för ha en framtid i dataspelsindustrin.

– Men nischade spelutbildningar är ofta anpassade till de speciella förutsättningar som karaktäriserar spelutvecklingsbranschen. På en nischad dataspelsutbildning hamnar studenterna i en kreativ atmosfär med likasinnade, säger Björn Berg Marklund.

På Högskolan i Skövde betraktas dataspel som ett unikt område med unika behov. Även om spelutbildningen hämtar akademisk tradition från data-, film-, media- och kommunikationsvetenskap, är lärosätet noggrant med att skapa unika dataspelskurser från grunden.

För ytterligare information kontakta
Björn Berg Marklund 0500 – 44 83 51

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera