Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2011

Hypnosforskning får internationellt genomslag

Sakari Kallio på Högskolan i Skövde visste att han kunde presentera intressanta forskningsresultat. Men när hans hypnosstudie blev den sjätte mest lästa artikeln i den vetenskapliga publikationen PLOS One blev också han förvånad.

PLOS One är en internationell peer-review-granskad webbpublikation som arbetar med så kallad open access, det vill säga publikationen är öppen och kan läsas av alla. PLOS är en förkortning av Public Library of Sience och bara under oktober 2011 publicerade PLOS one 1 354 granskade artiklar.

Under de senaste dagarna har artikeln “The Existence of a Hypnotic State Revealed by Eye Movements” varit bland PLOS ones tio mest lästa nyheter. En av forskarna bakom artikeln är Sakari Kallio, universitetslektor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde.

– Jag förstod givetvis att vi hade intressanta resultat, men det är svårt att ha en sådan distans till sin egen forskning att man på förhand kan bedöma vilket genomslag en viss artikel kommer att få, säger Sakari Kallio.

Att Sakari Kallios forskning fick ett kraftfullt genomslag kan till viss del förklaras av hur nyheten om hans artikel spred sig bland olika massmedier. Från PLOS One vandrade nyheten över till vetenskapliga publikationer som Science News och Science Daily. Väl där plockades hypnosstudien upp av breda nyhetsmedier som till exempel brittiska Daily Mail.

Evidensbaserad
Hypnos är en omstridd företeelse. Alla forskare som seriöst vill undersöka hypnotiska tillstånd är väl medvetna om att deras forskningsresultat provocerar och ibland kritiseras.

– Vårt viktigaste redskap för att hantera kritik är att jobba evidensbaserat. Vi använder oss av vedertagna vetenskapliga arbetssätt och arbetar aktivt för att våra studenter också arbetar med evidensbaserade metoder, både under sin utbildning och i sin framtida yrkesutövning, säger Sakari Kallio.

Sakari Kallio kombinerar sin forskning med rollen som ämnesföreträdare för ämnet Kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde. Lärosätet har två utbildningsprogram som båda har Kognitiv neurovetenskap som huvudämne: Medvetandestudier – neuropsykologi och filosofi samt Psykologisk coach.

För ytterligare information kontakta…
Sakari Kallio, 0500-44 88 24

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera