Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2011

Utveckling en svårighet inom vården

Varje år läggs miljarder på utvecklingsinsatser inom vården men resultaten utifrån dessa förändringsarbeten ligger inte i nivå med insatserna. Varför detta sker har nu Högskolan i Skövde tagit på sig att besvara i och med forskningsprojektet ”Förutsättningar för vårdutveckling”.

– Det är just inom vården som vi har identifierat att förändringsarbeten och utvecklingsinsatser har mycket svårare att drivas igenom och för medarbetarna att ta till sig, förklarar Thomas Andersson, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Helhetsgrepp
Ofta vid valår så talas det om stora satsningar inom vården och att förändringar ska göras. Men att just börja tänka på nya sätt och ta till sig ändringarna effektivt har visat sig svårare inom vårdorganisationer än på andra arbetsplatser.

— Vi ska ta ett helhetsgrepp och titta på vad det är som händer med medarbetarna och förändringsarbetet och varför just dessa världar ser ut att krocka, säger Thomas Andersson.

Skillnader
Arbete med utveckling inom vård kan skilja sig mycket från exempelvis näringslivet. 

— Det kan finnas en förklaring i att inom vården så drivs mycket på medarbetarnivå och man är så engagerad i det enskilda patientmötet att det kan vara svårt att ”lyfta blicken”. Det är yrkeslogiken snarare än vad chefen säger som avgör hur man ser på sitt eget arbete, fortsätter Thomas Andersson.

Rekrytering
Idén kring forskningsprojektet är sprunget ur ett befintligt projekt Högskolan har där man tittat på vårdens användning av utvecklingsmetoder som har ursprung i industrin. 

— Vi har beviljats 2,3 miljoner kronor att forska kring detta intressanta område och i den här finansieringen ligger också en rekrytering av en doktorand som nu har börjat hos oss och heter Christian Gadolin, säger Thomas Andersson.

För mer information:
Thomas Andersson
Telefon: 0500-44 88 61, 0707-99 72 60
E-post: thomas.andersson@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera