Tema

.Forskningsnyheter från Högskolan i Kristianstad

Ny studie kring flyktingars hälsa

Hur påverkas hälsan när man har tvingats fly från sitt hemland och måste anpassa sig till att leva i ett nytt land? Frågan står i fokus i en ny forskningsstudie av Kerstin Samarasinghe, legitimerad sjuksköterska och adjunkt i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad*.

Samhälle & kultur

Vad gör dom egentligen på Komvux?

Vuxenpedagogiska teorier bygger på grundantaganden om att alla vuxna är autonoma och ansvarstagande och att de drivs av ett inre motiv att lära. En ny studie visar emellertid att dessa antaganden endast är ett önsketänkande som ger en idealiserad bild av den vuxne i utbildning.

Samhälle & kultur