Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2007

Svenska björndjur först att utsättas för oskyddad rymdmiljö

För första gången utsätts nu djur för den rena rymdmiljön med både vakuum och kosmisk strålning. Det berättar ekologen Ingemar Jönsson, forskare vid Högskolan Kristianstad.

Ett av syftena med rymdresan för de små björndjuren är att få klarhet i om de klarar av den tuffa miljön i rymden, vilket tidigare förutspåtts men aldrig testats.

Björndjuren är ett av de mest uttorknings- och strålningstoleranta djuren på jorden, vilket också krävs om man ska överleva en rymdresa. Men projektet är också ett led i studier av björndjurens grundläggande fysiologi, framför allt de mekanismer som ligger bakom uttorkningstoleransen.

Projektet, som bär namnet TARDIS, har av ESA (European Space Agency) valts ut som ett av tio europeiska projekt som får möjlighet att göra vetenskapliga undersökningar i verklig rymdmiljö.

Ingemar Jönsson, som deltar i rymdprojektet tillsammans med två tyska biologer samt en strålningsbiolog i Stockholm, kommer sedan att studera de beresta björndjuren mycket noga.

Bland annat vill han ta reda på om deras reproduktionsförmåga finns kvar, och undersöka skador på arvsmassan.

Exponering av organismer för miljön i rymden ger oss kunskap om hur levande celler påverkas av de stressfaktorer som finns däruppe. Och de fåtal djurgrupper som har potential att klara sig levande genom en rymdresa utgör en viktig källa till kunskap när framtidens ekosystem i rymden ska byggas upp.

Den satellit som fram till 26 september transporterar TARDIS genom rymden kan ses på webben. Positionen hos FOTON-M3 satelliten kan ses i realtid på följande webb-sida: http://www.n2yo.com/?s=32058.

Följ björndjurens rymdfärd och Ingemar Jönssons fortsatta forskningsarbetet på http://tardigradesinspace.blogspot.com/

Läs mer om FOTON-M3 satelliten på http://www.esa.int/esaCP/SEMQDB13J6F_index_0.html

Kontaktinformation
Projektledare K. Ingemar Jönsson, Forskare vid Institutionen för matematik & Naturvetenskap, Högskolan Kristianstad. Telefon +46-44 203 429, epost: ingemar.jonsson@hkr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera