Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Läraryrkets många ansikten – ny bok från Högskolan Kristianstad

Läraryrket har förändrats mycket de senaste 20 åren. En ny bok, skriven av fyra lärare vid Högskolan Kristianstad, belyser lärarrollen i dagens samhälle och uppmuntrar till att se förändringar som möjligheter.

I somras kom boken Läraryrkets många ansikten (Runa förlag) ut. Författarna heter Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik Svensson och Britt-Louise Wersäll, och alla är verksamma inom Högskolan Kristianstad.

Boken behandlar en rad aspekter av läraryrket, allt från lärarens samhällsansvar – och hur det vuxit fram i ett historiskt perspektiv – till den egna personliga professionalismen.

– Tanken är att boken ska vara strategisk och ge både positiva idéer och diskussionsunderlag. Den passar bra i lärarutbildningen och för lärares fortbildning. Dessutom är den intressant för skolpolitiker, menar Britt-Louise Wersäll som är sociolog och etikforskare i grunden.

De fyra författarna har olika bakgrunder som kompletterat varandra under skrivandets gång. Gemensamt för dem alla är att de har lång erfarenhet av undervisning, från grundskole- upp till högskolenivå.

Margrethe Brynolf, som även varit rektor för en grundskola, anser att “det fullkomligt exploderat med förändringar” inom skolans värld de senaste 20 åren.

– Skolan har kommunaliserats och marknadsanpassats. Samtidigt har det skett en facklig utveckling med olika avtal som fått stor betydelse för hur lärarrollen gestaltas idag, säger Margrethe.

I boken beskrivs hur yrket både intensifierats och differentierats genom att lärare numera gör väldigt många olika saker på kort tid. Ökat fokus på dialog och många grupparbeten i skolan nämner författarna som positiva förändringar, medan ett minskat utrymme för kreativitet hos lärarna återfinns på minussidan.

– Från politikerna har lärarna nu så mycket krav på dokumentation att det knappt finns någon tid över för lekfulla och spontana diskussioner som gynnar kreativiteten, konstaterar Margrethe indignerat och fortsätter:

– Det ska skrivas riskanalyser, kvalitetsredovisningar, utvärderingar, verksamhetsberättelser… På det sättet har skolan blivit mer allvarlig än den var på 80-talet och följden blir att få lärare vågar släppa loss fantasin!

Men om lärarna tillåts skära ned åtminstone lite grann på all dokumentation tror Margrethe att skolan blir roligare, både för elever och för lärare. Om kreativitet i undervisningen handlar ett av kapitlen i Läraryrkets många ansikten.

Kontaktinformation
Boken kostar ca 245 kr och kan beställas via www.runa.se

För mer information kontakta Britt-Louise Wersäll, tfn: 044-20 33 38, e-post: britt-louise.wersall@husa.hkr.se, eller Margrethe Brynolf, tfn: 044-203827, e-post: margrethe.brynolf@bet.hkr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera