Artikel från Högskolan Kristianstad
26 maj 2009

Nya mättekniker spårar farliga ämnen

Redan vid låga koncentrationer ger välkända miljögifter och industrikemikalier hormonstörande effekter. I en avhandling, som läggs fram vid Högskolan Kristianstad, presenteras nu nya metoder för att mäta halterna av hormonstörande ämnen i vatten.

– Idag finns klara bevis för att ämnen med hormonstörande egenskaper som släpps ut i vatten har orsakat reproduktionsstörningar hos fiskar. För att skydda både oss själva och de akvatiska ekosystemen måste vi därför kunna mäta, spåra och förhindra spridningen av dessa ämnen, säger Pär Hallgren.

– Vetskapen om hur de här ämnena sprids begränsas i nuläget kraftigt av hur många prover man har råd att analysera. Det skapar en stor efterfrågan på analysmetoder som inte bara är korrekta utan även enkla och mindre kostsamma.

En billig analysmetod som påvisar hormoneffekter i fiskblod har tagits fram.Forskningsresultaten visar att hormonstörande ämnen förekommer i Vallkärrabäcken som tar emot lakvatten från Lunds gamla deponi vid St Hans Backar.

Den 2 juni disputerar Pär Hallgren, doktorand i analytisk kemi och verksam vid Högskolan Kristianstad. Titeln på avhandlingen är Strategies for Monitoring of Endocrine Disrupting Chemicals in Aquatic Environment. Press och andra medier hälsas välkomna till disputationen för att ta del av de nya forskningsresultaten.
Datum: Tisdagen den 2 juni
Tid: Kl. 13.00
Plats: Högskolan Kristianstad, hus 20, sal 425

Kontaktinformation
Kontaktperson: Pär Hallgren, 0701-12 95 96

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera