Tema

Hur skapas meningsfullt lärande i naturvetenskap?

Under tio års tid har Lena Löfgren, adjunkt i matematik och fysik vid Högskolan Kristianstad, följt hur enskilda grundskoleelever utvecklar förståelse av olika naturvetenskapliga processer. Den 27 mars lägger hon fram sin doktorsavhandling kring studien.

Vad händer med vissna löv som ligger kvar på marken? Vart tar stearinet från brinnande ljus vägen, och hur uppstår imma på en glasskiva? Lena Löfgren har med utgångspunkt från dessa frågor undersökt hur 20 elevers förståelse förändras över tid, från 7 till 16 års ålder.

– Syftet med min avhandling är att få mer kunskap om hur elever utvecklar förståelse för processer där olika sorters materieomvandlingar sker. Sådan kunskap är värdefull vid utvecklandet av undervisningsansatser, som kan leda till meningsfullt lärande, säger Lena Löfgren.

Hennes studie visar bland annat på de unga elevernas förmåga att på ett produktivt sätt använda ett enkelt molekylbegrepp i sina förklaringar av de olika processerna. Samtidigt framgår de äldre elevernas svårigheter att använda naturvetenskapen som undervisas de senare skolåren.

– En slutsats är att viktiga begrepp, som partikelmodellen, skulle kunna introduceras tidigt i skolan, men bara om begreppet kontinuerligt bearbetas och utvecklas, konstaterar Lena Löfgren.

Press och andra medier hälsas välkomna till Lena Löfgrens disputation för att ta del av resultaten.

Datum: Fredagen den 27 mars
Tid: Kl. 13.15-15.00
Plats: Högskolan Kristianstad, Elemtorpsvägen 15, Aulan, hus 7:318

Kontaktinformation
Kontaktperson: Lena Löfgren, 044-203431, 0768-104446

Hur skapas meningsfullt lärande i naturvetenskap?

 lästid ~ 1 min