Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2013

Högskolan Kristianstad satsar på hälsoforskning hos barn och unga

Forskningsnämnden vid Högskolan Kristianstad har inrättat en ny forskningsmiljö för barns och ungas hälsa. Denna satsning underlättar samarbetet mellan forskare från olika discipliner för att undersöka vad som ligger bakom hälsa och ohälsa och vad som kan göras för att barn och unga ska må bättre.

– Det handlar inte bara om fysiska och psykiska sjukdomar utan även om välbefinnande, sunda relationer exempelvis till föräldrar och att känna sig delaktig, säger Gowert Masche, docent i psykologi, som leder miljön.

Tolv forskare, däribland tre doktorander, från fem olika avdelningar vid högskolans båda sektioner, Hälsa och Samhälle respektive Lärande och Miljö, ingår i den nya forskningsmiljön CYPHiSCO (Children´s and Young People´s Health in Social Context). Det är unikt för Högskolan Kristianstad att ha så många forskare inom olika ämnesområden representerade i en och samma miljö.

– Flera vetenskapliga ämnen bidrar med sina olika perspektiv; Hälsovetenskap med sina grenar omvårdnad och idrottsvetenskap, psykologi och framför allt utvecklingspsykologi, utbildningsvetenskap och i synnerhet pedagogik och slutligen sociologi och socialt arbete, säger Gowert Masche.

Miljön har flera fördelar för både forskarna och det omgivande samhället.
– Det är bra för samarbetet mellan forskarna som annars är utspridda över mycket olika delar av högskolan, och doktorandernas forskarutbildning blir bättre av att de kan diskutera sina arbeten och få inspiration av våra forskningsmöten. Man kan lättare hitta forskare inom vårt tema och det gör det enklare för samverkan mellan forskning och exempelvis kommuner och andra aktörer som ansvarar för barns och ungas bästa, säger Gowert Masche.

Vid Högskolan Kristianstad bedrivs ett målmedvetet arbete med att bygga upp konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. CYPHiSCO är nu lärosätets 14:e miljö och fler är på gång.

–  Jag hoppas och tror också att miljön kommer att underlätta att få in mer forskningsmedel till våra olika projekt som främjar barn och ungdomars hälsa och välmående.

Här kan du läsa mer om forskningsmiljön CYPHiSCO vid Högskolan Kristianstad. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera