Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2008

Ny studie kring lärarrollen

Många lärare och elever mår dåligt i dagens skola. Göran Brante, adjunkt i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, har i sin avhandling undersökt hur lärarrollen formas och vilka mekanismer som kan leda till att läraryrket framstår som komplicerat och intensivt, och till att mindre bra relationer mellan lärare och elever utvecklas.

Den 12 december disputerar Göran Brante med avhandlingen Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll.

– Läraryrket är en av samhällets viktigaste professioner eftersom lärarna påverkar hur våra barn tänker. Trots det har lärarna en svag roll med låg lön och låg status, och undersökningar visar att många lärare mår dåligt idag, säger Göran Brante, som själv har en bakgrund som både grundskole- och gymnasielärare.

– I min avhandling undersöker och diskuterar jag ett antal mekanismer som, både på ett medvetet och omedvetet plan, ligger till grund för uppkomsten av lärare, som tänkande och handlande individer och som kollektiv.

Göran Brante försvarar sin avhandling vid Högskolan Kristianstad i aulan i hus 7 fredagen den 12 december kl 13.00.

Länk till en artikel om avhandlingen: http://www.hkr.se/templates/page____7301.aspx

Länkt till avhandlingen: http://dspace.mah.se/dspace/handle/2043/6859

Kontaktinformation
Kontaktperson: Göran Brante
Tfn: 044-20 32 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera