Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2008

Så ska lärare bli bättre

Lärare får emellanåt skulden för att vara ovilliga att ta till sig forskningsresultat. Tidigare forskning har också visat att lärare, när de samtalar om sitt arbete, allt mer sällan riktar sig mot innehållet i undervisningen. Samtidigt har forskning visat att det är lärarna själva som är nyckeln till förändringar i skolan.

Fredagen den 4 april lägger Laila Gustavsson fram sin avhandling “Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan.”

– Praxisnära forskning är en forskningsmetod som bedrivs och utvecklas i nära anslutning till den pedagogiska verksamheten. I min avhandling lyfts denna typ av forskning fram som ett exempel på hur verksamma lärare och forskare kan bidra till lärares professionella utveckling, berättar Laila Gustavsson vid Högskolan Kristianstad.

Metoden som används kallas Learning study och utvecklades initialt i Hong Kong. Den innebär att lärare och forskare tillsammans planerar, genomför och analyserar lektioner i en upprepad process. Det innebär att man kan studera skilda sätt att behandla samma undervisningsinnehåll.

– I Sverige är det en förhållandevis oprövad metod medan forskare och lärare i Hong Kong genomfört ett antal sådana studier, konstaterar Laila.

Datum: Fredagen den 4 april
Tid: Kl. 10.00
Plats: Högskolan Kristianstad, aulan, hus 7
Opponent: Professor Ingrid Carlgren, Stockholms universitet

Kontaktinformation
Kontaktperson: Laila Gustavsson, doktorand i pedagogiskt arbete
Tfn: 044-20 32 09

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera