Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2014

Unik studie gjord inom primärvården

För första gången i Sverige har ett forskarteam vid Högskolan Kristianstad studerat det positiva inom primärvården för att på så sätt förbättra arbetssituationen där. Att tänka nytt och vända på perspektivet har gett stor och positiv respons ute på vårdcentralerna.

I samverkan med Region Skåne genomfördes under 2013–2014 en nydanande studie vid Högskolan Kristianstad. Istället för att utgå från negativa aspekter, som stress och symtom, har forskarna tagit fasta på positiva, så kallade salutogena, hälso- och arbetsfaktorer för att kunna utveckla arbetsmiljön i en positiv riktning. Det är första gången den här typen av studier görs inom primärvården.

– Vi sökte kunskap om det positiva i primärvården, det vill säga de resurser och möjligheter som fanns i organisation och bland medarbetare. Med en sådan kunskap i bagaget kan det vara möjligt att arbeta med positiva förtecken för att stärka primärvården, säger Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad

Samtliga 26 vårdcentraler, offentliga såväl som privata, i nordöstra Skåne deltog i studien. En förstudie, med gruppintervjuer vid några vårdcentraler, låg till grund för utveckling av ett frågeformulär som alla anställda under hösten fick möjlighet att besvara. 

– Genom en väl genomförd datainsamling hamnade svarsfrekvensen på imponerande 84 procent, säger Ingemar Andersson, allmänläkare och bitr. professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Det fanns stora individuella variationer mellan de olika vårdcentralerna. Resultatet pekade på viktiga positiva områden som återhämtning, balans mellan arbete och privatliv, upplevelsen av energi på arbetet och att ha en tillgänglig chef.

Lina Ejlertsson, forskningsassistent, är den som främst varit ute på vårdcentralerna, både för att samla in data och för att diskutera de unika data som tagits fram för varje vårdcentral.

– Det har varit fantastiskt positiva reaktioner från personalen, både för att vi arbetar salutogent och för att vi återför resultaten, säger Lina.

– Den nyvunna kunskapen bör kunna omsättas i hälsoskapande arbete och bidra till positiva förändringar i en allt mer välfungerande primärvård. Flera möjliga åtgärder i salutogen riktning kan genomföras utan extra kostnader, vilket bör underlätta användningen av resultatet. Vår övertygelse är att kunskapen kan bidra till positiva förändringar för både personal och patienter, säger Bodil Heijbel, med dr. och allmänläkare, Region Skåne.

FAKTA
Forskarteamet består av:
Bodil Heijbel, med dr., distriktsläkare vid Region Skåne, Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, Lina Ejlertsson, forskningsassistent vid Högskolan Kristianstad och Ingemar Andersson, biträdande professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera