Tema

Forskningsnyheter från Högskolan i Halmstad.

Sopor – inte miljöpolitik – bakom minskning av fossila bränslen

Under 2000-talet har det i Sverige skett en övergång från fossila till icke-fossila bränslen. Detta har lyfts fram som en framgång för politiska satsningar och miljöinnovationer. Men så är inte fallet – ökad eldning av sopor och träflis ligger bakom övergången som inte heller inneburit någon nämnvärd minskning av koldioxidutsläppen.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Bättre idrottsredskap för barn

Forskningsprojektet Mångfaldslabbet – normkritisk innovation inom Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad får drygt 3,4 miljoner kronor av Vinnova för att ägna tre års forskning åt att ta fram nya idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar.

Samhälle & kultur

Digital innovation enklare med forskning

Digitaliseringen av exempelvis dagstidningar har på kort tid revolutionerat vårt samhälle. Men den digitala innovation som är nödvändig för denna utveckling är fortfarande en utmanande process. Forskning från Högskolan i Halmstad visar hur de digitala innovationsprocesserna går till och hur de bäst organiseras.

Samhälle & kultur

Smarta hem blir smartare och säkrare

”Smarta hem” använder teknologi som kan öka komfort och säkerhet och minska energiförbrukning. I framtiden kan smarta hem också komma till nytta vid vård och omsorg om äldre och handikappade. Wagner Ourique de Morais forskar om en metod som möjliggör att känslig information i smarta hem kan behandlas på ett säkrare sätt än tidigare. Dessutom har han utvecklat en säng som övervakar äldres sömnbeteende samt ett tai-chi spel som syftar till att visa hur seriösa spel kan bidra till att förebygga fall hos äldre.

Natur & teknik

Läkemedel i avloppsvatten renas av naturen

Vi kissar ut och spolar ner stora mängder mediciner varje dag. Mängden läkemedelsrester i vårt avloppsvatten ökar i en farlig takt eftersom reningsverken bara delvis kan rena dessa substanser. En del av lösningen för att öka reningen kan vara att härma naturen. Forskning vid Högskolan i Halmstad undersöker hur våtmarker bryter ner läkemedel.

Natur & teknik

Internationella företag på olika villkor

Processen för att bli ett internationellt företag ser olika ut beroende på vilken bransch företaget tillhör. Ny forskning, från Högskolan i Halmstad och Jönköping International Business School, där fokus har varit att studera medicinteknikbranschen, visar att nätverksbyggande är en avgörande faktor för internationalisering.

Samhälle & kultur

Stress orsakar idrottsskador

Ett stort antal svenska elitidrottare skadar sig varje år, och skadorna kan i värsta fall ödelägga deras idrottskarriärer. I en färsk avhandling från Högskolan i Halmstad konstateras att idrottare som upplever mycket stress utsätts för en större risk att skada sig. Genom psykologisk träning, till exempel mindfulness, kan skador undvikas.

Hälsa & medicin

Framtidens intelligenta språk

För att utveckla ny, smart och säker teknik måste vi kunna lita på att modeller och simuleringar är korrekta. Forskning om så kallade ”hybrid modelling languages” gör datorsimuleringar smartare, snabbare och betydligt mer precisa. Detta skapar möjligheter för nya innovationer.

Samhälle & kultur

Kompetens i klassrumsbedömning

Att använda kompetens i klassrumsbedömning innebär ett ständigt arbete med att utveckla både undervisning och lärande. Forskaren Fredrik Thornberg vid Högskolan i Halmstad beskriver i en studie lärares bedömningskompetens. Resultaten visar hur viktigt det är att lärare och elever samarbetar i klassrummet och att lärare måste hjälpa varandra att utvecklas.

Samhälle & kultur

Elektronikcentrum byggs i Halmstad

Smarta telefoner, säkrare fordon och trådlösa varningssystem inom vården. Det är bara några exempel på produkter och system som är helt beroende av integrerad elektronik. Nu byggs Elektronikcentrum i Halmstad – en anläggning på Högskolan i Halmstads campus där akademi, industri, kommun och region skapar framtidens elektroniklösningar.

Natur & teknik

Forskare vill stärka barnens psykiska hälsa

Allt fler tonåringar uppger att de har psykosomatiska besvär, enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten som publicerades idag. Bland 15-åriga flickor är andelen dubbelt så hög nu jämfört med för 20 år sedan. Forskare från Högskolan i Halmstad ingår i Folkhälsomyndighetens expertgrupp och driver även två tvärvetenskapliga forskningsprojekt med syfte att stärka tonåringars psykiska hälsa.

Hälsa & medicin

Västsvensk forskning tilldelas EU-anslag för en effektivare tillverkningsindustri

Ett stort europeiskt forskningsprojekt med syfte att stärka Europas industri har tilldelats medel från Horisont 2020. Hård konkurrens och höga krav ger en tydlig kvalitetsstämpel för forskarna från Högskolan i Halmstad, det enda svenska lärosätet representerat i projektet. Tillsammans med tre västsvenska företag har Halmstadforskarna tilldelats 12 miljoner kr för 4 års gemensam forskning.

Natur & teknik

3,6 miljoner till forskning om inbyggda system

Testning av programvara står för mer än hälften av utvecklingskostnaderna inom inbäddad mjukvarutveckling. Dessutom blir testning av mjukvara allt viktigare ur ett säkerhetsperspektiv. Vetenskapsrådet har uppmärksammat detta område och beviljade i måndags Högskolan i Halmstad 3,6 miljoner kronor för fortsatt forskning.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet