Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn som får vara delaktiga i vårdbeslut och bedömningar får en positivare upplevelse av vårdtiden. Detta kan underlätta återhämtningen efter en operation vilket kan minska behovet av smärtlindring och minska risken för sömnstörningar.

För barn kan kontakter med vården vara både skrämmande och ångestframkallande. För att öka barnens delaktighet i vården krävs bättre information till barn och föräldrar, mer interaktion mellan vårdpersonal och familjen och att miljöerna före, under och efter en operation är anpassade för barnen – det visar en ny studie från Högskolan i Halmstad.

Delaktighet i perioperativ vård
Den perioperativa perioden startar vid barnets första kontakt med sjukvården inför en operation och avslutas när barnet inte längre behöver kontakt med sjukvården i relation till ingreppet. Carina Sjöberg, doktorand vid Högskolan i Halmstad, har gjort två studier om barn och föräldrars delaktighet vid perioperativ vård. Dessa har visat att det framförallt finns tre förbättringsområden; information, interaktion med personalen, och miljö.

– Det är viktigt att vårdpersonalen ser barnens och föräldrarnas erfarenheter och kompetens som resurser. En förälder känner sitt barn bäst och behöver därför få möjlighet att vara delaktig i beslutsfattandet kring sitt barns vård. Föräldrar och sjukhuspersonal behöver också sätta sig in i vad barnen tycker och känner och vara så ärliga mot barnet som möjligt. Ett barn som får vara delaktigt i sin egen vård får en ökad kontroll över situationen och detta upplevs som positivt av barnet, säger Carina Sjöberg, som parallellt med doktorandtjänsten på forskarutbildningen i hälsa och livsstil arbetar kliniskt som narkossjuksköterska.

I arbetet träffar hon dagligen patienter från den perioperativa vården.

– Trots att föräldrarna känner sig sårbara i den här miljön så vill de allra flesta stödja sitt barn. Föräldrar kan vara väldigt kompetenta i vårdsituationer, men detta kräver mycket av dem. Kan man nå ut till föräldrarna på ett bättre sätt kan situationen bli behagligare både för barnet och föräldern.

Information är avgörande
Barn och föräldrar som befinner sig i den här situationen känner en utsatthet där oro och rädsla för vad som ska hända är vanliga upplevelser. Information är avgörande för att de ska kunna förbereda sig, känna till vad som förväntas av dem och vad de kommer att möta. Det är viktigt att barnet kan fortsätta att se föräldern som den som står för trygghet i den främmande miljön. Om föräldern är lugn och trygg påverkar det barnet och vice versa.

– Många barn och föräldrar har inte fått tillräcklig information inför en sövning och operation. Det är svårt att ge dem information i själva situationen. Oftast kommer ett barn och en förälder tillsammans och då är det svårt att prata om hur sövningen ska planeras med föräldern eftersom barnet är med. Den information som finns på webben är också ofta väldigt generell, vilket inte heller är bra. Det är viktigt att bryta ned informationen på individnivå, säger Carina Sjöberg.

Miljön upplevs skrämmande
Studien visar även att miljön på operationsavdelningar upplevs som skrämmande.

– Väntrumsmiljön behöver förbättras. Det bör finnas fler miljöer som är anpassade för barn i olika åldrar. Att erbjuda besök på sjukhuset innan operationen hade kunnat vara ett sätt att avdramatisera processen, säger Carina Sjöberg.

Kontakt: Carina Sjöberg, carina.sjoberg@hh.se Telefon: 070-363 69 17

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera