Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Genom att använda nyckeltal kan företag mäta och säkerställa kvaliteten i sina försörjningskedjor. Med hjälp av en ny matris, utvecklad av Aron Chibba vid Högskolan i Halmstad, kan tillverkande organisationer på ett enkelt sätt ta fram egna relevanta nyckeltal, vilket underlättar vid ISO-certifiering.

ISO 9001 är en standard för ledningssystem för kvalitet. Många företag strävar efter att ISO-certifiera sig då ett ISO-certifikat är ett bevis för att företaget lever upp till en specifik kvalitetsstandard, vilket gynnar befintliga kunder och attraherar nya.

2015 var fler än 1,5 miljoner organisationer i världen certifierade, samma år ändrades kraven för ISO 9001-standarden, som nu kräver att företagen mäter sina processer med hjälp av nyckeltal.

Om ett företag systematiskt mäter prestandakvaliteten genom hela försörjningskedjan – som kan beskrivas som flöden av produkter, tjänster, ekonomi och information i en tillverkningsprocess – kan företaget lättare säkra kvaliteten på såväl produktionen som slutprodukten.

Key Performance Indicators
Aron Chibba forskar om kvalitetsteknik vid Högskolan i Halmstad. I sin avhandling om kvalitetssäkring i tillverkningsföretag presenterar han en matris som gör det enklare för företag att identifiera egna relevanta nyckeltal – Key Performance Indicators (KPI:n).

Genom matrisen kan företagen mäta kvaliteten i försörjningskedjan, få svar på hur väl de presterar och vilka mål som bör sättas upp för verksamheten.

– En av slutsatserna i min avhandling är att ett företag bör fokusera på produktkvalitet och leveranssäkerhet i alla processer inom organisationen, inte bara den slutliga produktens kvalitet, säger Aron Chibba

I den nya ISO-standarden, ISO 9001:2015, krävs att företag identifierar och arbetar med egna, för det specifika företaget, relevanta nyckeltal för kvalitetssäkring för att kunna certifiera sig, eller behålla den certifiering som man redan har. Aron Chibbas KPI-matris kan här vara ett stöd till företagen.

– Med hjälp av matrisen kan företag identifiera egna relevanta nyckeltal i olika situationer i försörjningskedjan, vilket hjälper dem att få kontroll på hela sin försörjningskedja, från start till mål i produktionen. Det du inte kan mäta, blir svårare att förbättra, säger Aron Chibba.

Nyckeltal är dock inte en gång för alla givna. Det behöver ses över och omprövas med jämna mellanrum.

– KPI-matrisen och de nyckeltal som ett företag identifierar bör utvärderas minst en gång per år för att säkerställa relevansen i dem. Nyckeltal måste kunna justeras eller bytas ut om det sker förändringar i försörjningskedjan, om företaget går in i en ny marknad, ändrar produktlinje eller byter leverantörer, säger Aron Chibba.

Prestandaindikatorer

I sin forskning har Aron Chibba studerat väletablerade, multinationella tillverkningsföretag och hur dessa arbetar med kvalitetssäkring i sina försörjningskedjor. Ur detta mynnade ett förslag till en förbättringsmodell för tillverkande företag som vägledning för att mäta och förbättra kvalitetsprestandan i olika försörjningskedjor, både ”uppströms” (det vill säga i relation till leverantörer) och ”nedströms” (i relation till kund). Förbättringsmodellen ledde i sin tur fram till en KPI-matris, ett verktyg som hjälper företag att övervaka och spåra prestandaindikatorer i försörjningskedjan. Tidigare forskning inom området visar att det har saknats en forskningmodell som berör hela försörjningskedjan, från leverantören till kunden och som inkluderar alla interna processer i företaget.

Avhandlingen: Aron Chibbas avhandling heter Supply Chain Quality Management – Exploring performance of manufacturing organizations och lades fram vid Luleå tekniska universitet den 9 februari 2017. Sina forskningsstudier har Aron Chibba dock bedrivit vid Högskolan i Halmstad.

Kontakt: Aron Chibba 035-16 72 31 Aron.Chibba@hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera