1. 15 december 2020

  Vaccin kan ge skydd mot problem långt senare i livet

  Vaccination mot pneumokocker och haemophilus ger barn ett bra skydd mot hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas även att barn som drabbats av dessa infektioner löper ökad risk att långt senare i livet drabbas av bland annat...

 2. 3 december 2020

  Paradoxen som kan vara nyckeln till effektivare vaccin

  När ett nytt vaccin tillverkas använder man vanligen delar av mikroorganismens yta där flest antikroppar fastnar. Men en ny kunskapssammanställning landar i det motsatta: vaccin tycks bli effektivare om istället mindre ”populära” delar används. Också coronavaccin kan vinna på detta...

 3. 8 oktober 2020

  Vaccination – en fråga om tillit

  Viljan att vaccinera sig mot covid-19 är stor i Sverige. Men en preliminär studie visar också att vaccinationsbenägenheten tydligt hänger samman med människors tillit till olika institutioner i samhället.

 4. 1 oktober 2020

  HPV-vaccin effektivt mot livmoderhalscancer

  Kvinnor som vaccineras mot HPV löper betydligt lägre risk att drabbas av cancer i livmoderhalsen, visar en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet. Den positiva effekten är störst vid vaccinering i ung ålder.

 5. 1 september 2020

  Svininfluensavaccin till gravida ökade inte risken för autism hos barnen

  Två färska studier har inte kunnat utesluta risken för autism hos barn vars mamma vaccinerats mot svin- respektive säsongsinfluensa under graviditeten. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att det inte finns något sådant samband.

 6. 28 maj 2020

  En spraydusch i näsan kan bli framtidens coronavaccin

  Ett coronavaccin i form av en nässpray som triggar igång exakt rätt immunceller. Genom ett brett samarbete mellan flera lärosäten och externa aktörer försöker ett pilotprojekt på Chalmers hitta ett nytt sätt att tackla såväl covid-19 som andra virus som angriper våra celler.

 7. 8 maj 2020

  Virusvaccin kan bli skydd mot typ 1-diabetes

  Vissa virusinfektioner verkar spela en roll i den autoimmunitet som ligger bakom typ 1-diabetes. Forskare vid Karolinska Institutet har nu, tillsammans med finska kollegor, tagit fram ett vaccin mot dessa virus, i förhoppning om att det ska kunna ge ett skydd mot typ 1-diabetes.

 8. 31 mars 2020

  Vaccinutveckling mot coronaviruset går in i nästa fas

  Arbetet med att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, går enligt planerna. Ett antal vaccinkandidater finns nu på plats i frysboxarna på institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet.

 9. 25 februari 2020

  Jakten på vaccin mot coronavirus

  Idag finns varken vaccin eller läkemedel som biter på det nya coronaviruset. Men forskning pågår på flera platser i världen. Även i Sverige.

 10. horse
  12 februari 2018

  Vaccin mot hästsjukdomen kvarka

  Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskare identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle kunna vara lämpliga komponenter i ett vaccin. Dessa proteiner har sedan via olika genfusioner producerats, testats och visat sig ge ett bra skydd mot kvarka.

 11. 27 november 2017

  Försök med vaccinering av dottertumörer vid malignt melanom

  Genom att vaccinera dottertumörer försöker forskare hitta nya behandlingsalternativ vid spridd malignt melanom.

 12. 20 november 2017

  Förkylningsvaccin skyddade möss mot typ 1-diabetes

  Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion, visar en svensk-finsk studie. Nu finns planer på att ta fram och testa ett liknande vaccin på människor.

 13. 24 augusti 2017

  Vaccin mot reumatism och motmedel vid nervgasförgiftning

  Många läkemedel påverkar eller botar en sjukdom genom att binda till proteiner i kroppen, och inverkar därigenom på det biologiska system som är relaterat till sjukdomen. Läkemedelsforskningen går starkt framåt och i dag kan man ta sig an allt mer komplexa biologiska system, men det...

 14. 27 mars 2017

  Vad och vilka bryr vi oss om när vi vaccinerar oss?

  Varför vaccinera sig? Innan familj och barn kommer in i livet verkar en bredare form av omsorg kunna spela roll i människors vaccinationsbeslut. När familjen är ett faktum ger samhällsomsorgen vika, och ett vaccinationsbeslutet grundar sig i omsorgen av familj och de närmaste vännerna.

 15. Teenage girls eating an ice cream
  3 juni 2016

  Risk att vaccinationskampanjer stänger ute målgrupper

  Kampanjer för att få fler unga kvinnor att vaccinera sig mot livmodercancer fokuserar starkt på budskap om omsorg, både samhällets omsorg men även vikten av omsorg om sig själv. Risken finns att sådana kampanjer kan bli moraliserande och exkluderande.

 16. 9 mars 2016

  Tidig HPV-vaccination ger bäst skydd

  HPV-vaccin ger bäst skydd mot höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen om det ges före 17 års ålder, enligt en ny stor registerstudie från Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera