1. placeholder bild.
  16 juni 2011

  Hotad pigghaj till salu

  Det mänskliga behovet av en lustfylld fritid leder till en allt hårdare belastning på miljön i Västerhavet. Det framgår av rapporten Västerhavet 2011 som ges ut av havsrelaterade myndigheter utmed västkusten. Fritidsbåtarna och hamnarna blir allt fler och konsumtionen av hotade fiskarter...

 2. placeholder bild.
  16 juni 2011

  Fiskar kan känna smärta och uppleva lidande

  Fiskar kan känna smärta. Det framgår av en rapport från Nationellt centrum för djurvälfärd, vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som gjort en rapport över det aktuella forskningsläget kring dessa frågor.

 3. placeholder bild.
  13 juni 2011

  Fiskar vill också ha det rent hemma

  Om sjöhästarnas närmsta släkting, kantnålarna, själva får välja så ska hemmet vara mer rent än täckt av slemmiga alger. Det visar ny forskning vid Uppsala universitet.

 4. placeholder bild.
  27 maj 2011

  Oljeutvinning i Nordsjön ger skador på fisk

  Fiskar som lever i närheten av oljeplattformar ute till havs är lika sjuka som fiskar som lever i närheten av föroreningskällor utmed kusten. Denna anmärkningsvärda upptäckt har gjorts av svenska och norska forskare som har undersökt hälsan hos kolja och torsk i Nordsjön och utanför...

 5. placeholder bild.
  24 maj 2011

  Optimal skatt på utländskt fiske i Afrika värnar bestånden och inhemskt fiske

  Afrikanska kustländer kan sällan utnyttja hela sin fiskezon eftersom man med enkla båtar bara kan fiska nära kusten. Enligt FN:s havsrättskonvention får istället utländska fiskeflottor utnyttja zonen långt ute till havs, med motiveringen att där finns ett överskott av fisk. Men...

 6. placeholder bild.
  17 maj 2011

  Medelhavet invaderas av främmande arter

  Mer än 900 nya främmande arter har de senaste årtiondena påträffats i östra Medelhavets kustmiljöer, däribland den giftiga blåsfisken. Invasionen av främmande arter har fått till följd att hela näringskedjan håller på att förändras, samtidigt saknas kunskap att göra relevanta...

 7. placeholder bild.
  3 maj 2011

  Växande sälstam hotar småskaligt fiske

  Oavsett om det handlar om lax, sik, strömming eller torsk konkurrerar säl och fiskare om fångsten. Att sälsäkra fångstredskap är lösningen på problemet är de flesta överens om – men det krävs mer kunskap om både fiskars och sälars beteende för att lyckas. Det konstaterar forskare...

 8. placeholder bild.
  20 april 2011

  Skillnader finns mellan fiskar från förorenade miljöer och de från renare vatten

  Kan utsläpp från industrier längs Östersjöns kust påverka genetiken hos de fiskar som lever där? Forskare vid Södertörns högskola har jämfört den genetiska sammansättningen i bestånd av storspiggar som lever i vattnen utanför massabruk med de i närliggande renare områden....

 9. placeholder bild.
  12 april 2011

  Nya krav på fiskarna och forskarna i EU:s fiskeripolitik

  Sedan flera decennier befinner sig den europeiska gemensamma fiskeripolitiken i en växande kris och dess förvaltning kallas för ett stort misslyckande. Anledningen är en konflikt mellan fiskarna, forskarna och andra intressenter. Vetenskapsteoretiker Sebastian Linkes forskning visar vilka broar...

 10. placeholder bild.
  22 mars 2011

  Döda myggor berättar om fiskars livsvillkor

  Mikroskopiska rester av döda tofsmyggor kan förklara ett par hundra års historia om fiskars livsvillkor, försurning och fiskdöd, i svenska sjöar. Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en metod att med hjälp av bottensediment visa när och hur fisklivet försvunnit ur försurade...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera