Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2012

Fiskars magar kan svara på hur de påverkas av klimatförändringar

När temperaturen i havet stiger kan bestånden av vissa fiskarter minska medan andra kommer att öka. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet där man studerat funktionen för mage och tarmar hos fiskar.

Mag- och tarmsystemet hos fiskar är mycket känsligare för temperaturförändringar än man tidigare har trott. Det kan till och med vara en begränsande faktor för arters utbredning visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Genom att undersöka hur magtarmfunktioner hos olika fiskarter påverkas av både snabba och långsamma förändringar i vattentemperatur kan man bättre förstå vad som kommer hända med olika fiskarter när klimatet förändras.

– När värmen i vattnet stiger ökar fiskens kroppstemperatur och även aktiviteten i magen och det krävs mer energi att hålla sig frisk, säger forskaren Albin Gräns.

Han har undersökt olika arter i Bohusläns, Kaliforniens och Grönlands vatten och studerat fiskar i både havs- och sötvattenmiljö.

Växelvarma djur är offer för sin omgivning

De allra flesta fiskar är växelvarma. Det innebär att deras kroppstemperatur är den samma som omgivningens. Så när temperaturen i vattnet förändras ändras även fiskarnas temperatur och genom det påverkas också deras organ.

– Eftersom förändringar i kroppstemperaturen i stort sett påverkar fiskens alla organ är det förvånande att vi idag vet så lite om hur temperaturförändringar påverkar fysiologin, säger forskaren Albin Gräns.

Vinnare och förlorare

Albin Gräns har undersökt simpor, störar och regnbågslax vid skilda temperaturer.
Hans forskning visar att vissa arter kan få svårare att tillgodogöra sig födan om vattentemperaturen ökar medan andra arter kan dra fördel av det nya klimatet.

– Om havstemperaturen i Arktis ytterligare ökar kommer flera stillastående arter som exempelvis olika simpor troligtvis få svårt att upprätthålla blodflödet till magtarmkanalen under sommarmånaderna och det skulle påverka deras hälsa negativt, säger forskaren Albin Gräns.

Andra fiskar, som de arter som i dag lever i den svalare delen av sitt utbredningsområde, skulle istället kunna dra fördel av en något högre temperatur. Effekterna av en ökad vattentemperatur blir alltså olika för olika fiskarter. Och många förändringar är svåra att förutsäga.

– Vårt arbete går till stor del ut på att försöka identifiera de fysiologiska flaskhalsarna, det vill säga vad i kroppen som först sätter stopp. Om det är hjärtat eller magen som är känsligast i systemet, säger forskaren Albin Gräns.

Drar nytta av temperaturskillnader

För att omvandla mat till näring krävs att magtarmsystemet fungerar på ett bra sätt. Fiskars magtarmsystem visar sig vara mycket känsligt för förändringar i vattentemperatur och många av de temperaturreglerande beteenden som man kan se bland fiskar kan troligtvis förklaras med att fiskarna försöker antingen upprätthålla eller maximera sina magtarmfunktioner.

– Genom att äta vid en temperatur och sedan simma iväg till en annan temperatur och smälta maten kan fiskar till exempel utnyttja områden som annars skulle vara skadliga för dem, säger forskaren Albin Gräns.

AVHANDLINGEN
Avhandlingens titel: The Effects of Temperature on Gut Blood Flow and Gut Motility in Fish
Den kan laddas ned på http://hdl.handle.net/2077/28573

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera