Artikel från Stockholms universitet
10 februari 2012

Ny forskning kan bidra till att minska överfiskning

Många områden i våra hav hotas idag av utfiskning. Ändå fortsätter yrkesfiskare sitt arbete trots drastiskt minskade fångster. En ny studie av forskare från University of East Anglia (UEA) och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, visar att hälften av de studerade fiskarna inte skulle ge upp sitt yrke trots en halvering av fångsten.

Foto: fotoakuten.se
Forskningsstudien, som publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE, utmanar tidigare föreställningar om fattigdom och anpassningsförmåga genom att undersöka anledningen till att fiskare i utvecklingsländerna ogärna överger sitt yrke.

– Hälften av de tillfrågade fiskarna skulle inte söka en ny försörjning – även om deras fångst minskade med 50 procent. Men anledningen till att de håller fast vid sitt yrke handlar om mycket mer än bara pengar, säger studiens huvudförfattare Dr Tim Daw från UEA: s School of International Development och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Den nya studien är den största i sitt slag och har genomförts gemensamt av Wildlife Conservation Society, School of Marine Science and Technology vid universitetet i Newcastle, och ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies vid James Cook University i Australien. Forskargruppen intervjuade nästan 600 fiskare från Kenya, Tanzania, Seychellerna, Mauritius och Madagaskar om hur de skulle reagera på hypotetiska minskningar av fångsten.

Enligt Tim McClanahan från Wildlife Conservation Society, ger studien en annan bild än den gängse, att fattiga samhällen är mindre benägna att anpassa sig än rika. Det kan delvis bero på de snedvridna subventionerna i mer utvecklade länder som uppmuntrar människor att stanna kvar i ett fiske som annars skulle vara olönsamt.

– Överraskande nog var fiskare i de mer välmående ekonomierna mindre benägna att överge fisket – trots att de har andra mer ekonomiskt lukrativa möjligheter, säger en annan av medförfattarna till studien, Dr Joshua Cinner från ARC Centre of Excellence for coral reef Studies i Australien.

Fisket idag påverkas allt mer av överfiske, klimatförändringar, försämrade ekosystem och olika bevarandeåtgärder. Att förstå hur fiskare reagerar på dessa förändringar är avgörande för att förvalta fisket på ett långsiktigt hållbart sätt.

– Det är viktigt att förstå varför och när fiskare kan tänka sig att överge sitt yrke, eftersom bildande av reservat, fiskerestriktioner och ekologiska katastrofer kan tvinga fiskare att ändra sina metoder eller sluta fiska helt, förklarar Tim McClanahan.

Forskargruppens förhoppning är att studien ska bidra till att identifiera nya sätt att minska fisketrycket, och hjälpa samhällen att bli mer anpassningsbara till förändringar.

Källa: ‘To Fish or Not to Fish: Factors at Multiple Scales Affecting Artisanal Fishers’ Readiness to Exit a Declining Fishery’.
För mer information, en kopia av den nya artikeln eller för att ordna en intervju med Dr Tim Daw, vänligen kontakta Lisa Horton på UEA:s presstjänst: 01.603 593.007 eller Sturle Hauge Simonsen, Pressansvarig på Stockholm Resilience Centre: +46 8 674 7428

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera