Artikel från Havsmiljöinstitutet
16 juni 2011

Hotad pigghaj till salu

Det mänskliga behovet av en lustfylld fritid leder till en allt hårdare belastning på miljön i Västerhavet. Det framgår av rapporten Västerhavet 2011 som ges ut av havsrelaterade myndigheter utmed västkusten. Fritidsbåtarna och hamnarna blir allt fler och konsumtionen av hotade fiskarter fortsätter. Till exempel säljs pigghaj fortfarande i stor omfattning, trots totalt fiskeförbud.

I fokus för rapporten Västerhavet 2011 står det hårda trycket mot kusten. Havet lockar och har mycket att erbjuda, men de mänskliga aktiviteterna tenderar att ständigt öka trycket på de naturliga miljöerna. Pigghaj säljs på fiskeauktionen i Göteborg, trots att det råder totalt fiskeförbud på denna art. En artikel om Artdatabankens rödlistning av hotade arter lyfter fram vår okunskap: vi vet inte ens vad vi går miste om när arter försvinner.

Antalet bryggor, hamnar och fritidsbåtar växer längs med västkusten, vilket påverkar viktiga miljöer som t.ex. ålgräsängar negativt. I takt med detta ökar också användandet av påväxthämmande medel på båtskroven som leder till ökade utsläpp av gifter i havet.

Goda nyheter är att arbetet för att motverka de negativa effekterna går framåt. Med hjälp av en ny databas, Miljöatlas, kan vi nu vara bättre rustade mot utsläpp av olja och farliga ämnen utmed kusten. Ny teknik ger oss även möjlighet att hålla koll på däggdjur i havet, genom en form av undervattensbandspelare. Forskare vid Göteborgs universitet arbetar vidare med att hitta den optimala blandningen av tillväxthämmande medel, som kan förhindra marin påväxt på båtar utan att skada miljön i havet. Dessutom håller Sverige på att få en ny myndighet, Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, som kommer placeras i Göteborg.

Rapporten Västerhavet 2011 ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutet, Fiskeriverket, SMHI, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län.

Rapporten Västerhavet finns nu att hämta som pdf här.  En tryckt rapport kan beställas från: info@havsmiljoinstitutet.se“>info@havsmiljoinstitutet.se
Kontakt:Per Moksnes, miljöanalytiker, Havsmiljöinstitutet
0526-686 72, 0705-48 31 11
per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se“>per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Åke Hagström, ledarskribent och chef för Havsmiljöinstitutet
031-60 55 59
ake.hagstrom@havsmiljoinstitutet.se“>ake.hagstrom@havsmiljoinstitutet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera