Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2011

Fiskar kan känna smärta och uppleva lidande

Fiskar kan känna smärta. Det framgår av en rapport från Nationellt centrum för djurvälfärd, vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som gjort en rapport över det aktuella forskningsläget kring dessa frågor.

Jordbruksverket gav i februari 2010 Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att yttra sig om i fall fiskar har förmåga att känna smärta eller annat lidande och sammanställa det aktuella forskningsläget kring dessa frågor. Rapporten ”Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande?” överlämnas i dagarna till Jordbruksverket.

Rapporten visar att en överväldigande majoritet av de aktiva forskarna menar att fiskar kan uppleva smärta, anpassa sitt beteende till andra individer och till olika situationer liksom att de har minne att reagera utifrån erfarenheter.

Vissa fiskarter, bläckfiskar och vissa typer av skaldjur har förmåga till upplevelse med relativt komplexa tankefunktioner och utvecklad förmåga till smärtupplevelse. Dessa djur har även ett kort- och långfristigt minne med förmåga till känslomässiga svar, social inlärning och de uppvisar individuella särarter med förmåga till att ”luras” och planera för att nå sina mål. Det är väsentligt att skydda sådana djur.

Även om dessa uppfattningar stundom ifrågasätts så visar rapporten att det finns starka skäl för att fiskar ska behandlas med hänsyn till deras förmågor, vilket innebär att de i likhet med andra djurs bör skyddas från onödigt lidande.

Rapporten finns i sin helhet på Nationellt centrum för djurvälfärds hemsida.

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Mats Sjöquist, föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd
SLU, Box 7068, 750 07 Uppsala
tel 018-67 22 51, 070-637 2251
e-post Mats.Sjoquist@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera