1. 15 september 2017

  Liten havsreptil från juraperioden hittad

  Ännu en ny sorts havsreptil från dinosauriernas tidsålder har identifierats av svenska och tyska forskare. Arminisaurus schuberti var en sorts plesiosaurus som simmade runt i det hav som för 190 miljoner år sedan sträckte sig över Tyskland. 

 2. 15 september 2017

  Död kändis avslöjar urtida levnadssätt

  Så såg det ut! Det lilla leddjuret Agnostus pisiformis som levde i Skandinavien för en halv miljard år sedan. En geologiprofessor från Lunds universitet har tagit hjälp av en konstnär för att bildligt talat blåsa liv i en av vetenskapens mest kända fossila arter.

 3. 22 augusti 2017

  Madagaskars äldsta djur har fyra ögon

  På dinosauriernas tid var de vanliga över stora delar av världen. Idag finns de bara kvar i två nationalparker i Madagaskars höglänta regnskog och arten har inga nära släktingar. Den randiga urvirvelbaggen är ett levande fossil. Den kan simma, dyka och hoppa. Och den har fyra ögon.

 4. 3 juli 2017

  Ett steg mot Jurassic Park

  För första gången har forskare lyckats konstatera släktskapet mellan växter som fanns på dinosauriernas tid – med hjälp av spektroskopi och kemiska analyser av organiska molekyler i fossila löv. Molekylerna har hittats i lövens vaxhinnor, som finns bevarade i växtfossilerna, vissa 200...

 5. 3 juli 2017

  Metoden som identifierar växter från dinosauriernas tid

  Ett fossilt löv är inte bara sten utan kan även innehålla rester av lövet. Nu har forskare utvecklat ett sätt att identifiera lövresterna och metoden fungerar även om fossilet är ett litet fragment, och även om det är så gammalt som 200 miljoner år.

 6. 18 april 2017

  Teleocrater rhadinus – dinosauriernas och fåglarnas anmoder

  En ny sorts härskarödla, som nu beskrivs vetenskapligt för första gången, visar att vissa egenskaper man tidigare trott var typiska för dinosaurier egentligen utvecklades mycket tidigare. Möt Teleocrater rhadinus – den äldsta arten på den gren av härskarödlor som utvecklades till bland...

 7. 8 november 2016

  Fossil från Grönland visar vad som hände efter massutdöende

  Nya fynd av fossil från Grönland visar hur ekosystem från högre breddgrader återhämtade sig efter världens mest omfattande massutdöende för 252 miljoner år sedan. – Livet på havsbotten hade totalt havererat, och upp till 90 procent av alla arter dog ut, säger Michał Zatoń,...

 8. 23 augusti 2016

  Dinosaurier gav fåglar deras röda färg

  Den nyligen upptäckta genen bakom fåglars röda pigment härstammar sannolikt från reptilförfäder som levde för 250 miljoner år sedan. Genen har i så fall även funnits hos dinosaurier, som kan ha varit lika röda som domherrar. Den slutsatsen drar forskarna efter att genen och dess uttryck...

 9. 27 april 2016

  De undersöker sten från asteroidnedslaget som dödade dinosaurierna

  Naturhistoriska riksmuseet har i dagarna tagit emot en last med material från det asteroidnedslag som dödade dinosaurierna. Det unika materialet kommer att ligga till grund för decennier av spännande forskning.

 10. 8 februari 2016

  En ny tidsålder vid namn antropocen

  Lever vi i en ny geologisk epok? Antropocen är namnet på en ny tidsålder som definieras av vår egen massiva inverkan på jorden. En tid då mänsklig aktivitet gett sådana avtryck att ett lager av bestående förändringar kan utskiljas i jordskorpan även om miljontals år. − Geologer...

 11. 7 december 2015

  Orörliga ediacaradjur kan ha varit evolutionära drivfjädrar

  Forskare har haft svårt att få någon ordning på fossilgruppen ediacarafaunan. Deras egendomliga struktur gör dem svåra att inordna bland nutida livsformer. I en ny studie som publicerats i Biological Reviews argumenterar forskare från för att ediacarafaunan avslöjar hittills okända steg i...

 12. placeholder bild.
  20 augusti 2015

  Fler metoder krävs för att bestämma forntida djurs färger

  Kan man säga något om de ursprungliga färgerna hos djur som varit utdöda i flera tiotals miljoner år, som dinosaurierna? Vilka problem kan man töta på när man försöker tolka färger i det fossila arkivet? Enligt forskare från bland annat Lunds universitet kan det vara svårare än vad...

 13. placeholder bild.
  3 juni 2015

  Befjädrade dinosauriers ursprung mer komplext än forskare tidigare trott

  Det är för tidigt att hävda att dinosauriernas gemensamma förfader hade fjädrar. Det visar forskning från brittiska Natural History Museum, kanadensiska Royal Ontario Museum och Uppsala universitet. Studien publiceras idag i tidskriften Biology Letters.

 14. placeholder bild.
  12 december 2014

  Fåglarnas Big Bang kartlagd

  En analys av hela arvsmassan hos 48 fågelarter visar att en närmast explosionsartad utveckling i fåglarnas släktträd tog fart för 66 miljoner år sedan. Släktträdet bekräftar många släktskapsteorier som tidigare har ifrågasatts, och bjuder även på nya överraskningar. Bakom studien...

 15. placeholder bild.
  7 maj 2014

  Dinosaurier och fåglar krympte för att fortsätta utvecklas

  I en studie har forskare nu ”vägt” hundratals olika dinosaurier. Forskarna tror att den grupp som så småningom utvecklades till fåglar minskade sin kroppsvolym för att kontinuerligt kunna dra nytta av nya ekologiska nischer genom sin evolution och bli till de framgångsrika arter de är...

 16. placeholder bild.
  9 januari 2014

  Fossila pigment avslöjar färgen hos utdöda havsmonster

  Unika fynd av uråldriga färgämnen i fossilt skinn från havslevande jättereptiler väcker nu uppmärksamhet i forskarvärlden. Pigmenten visar att djuren helt eller delvis var mörkt färgade, något som troligtvis bidrog till effektivare reglering av kroppstemperaturen, kamouflage och...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera