Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lever vi i en ny geologisk epok? Antropocen är namnet på en ny tidsålder som definieras av vår egen massiva inverkan på jorden. En tid då mänsklig aktivitet gett sådana avtryck att ett lager av bestående förändringar kan utskiljas i jordskorpan även om miljontals år.
− Geologer runtom i världen arbetar idag med att försöka definiera begreppet, säger Mark Johnson, geolog och forskare vid Göteborgs universitet.

Ordet antropocen är en geologisk term som används flitigt av många andra än geologer idag, bland annat av miljövetaren och professorn Johan Rockström.

− Det är bra att miljö- och klimatförändringar diskuteras i samhället men det är debatterat bland geologer om det från ett gologiskt perspektiv faktiskt är en ny epok, säger Mark Johnson, prefekt vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Människans tidsålder
Just nu lever vi i den geologiska epok som kallas holocen, som började vid slutet av förra istiden vilket är den senaste stora miljöförändringen i jordens historia.

Men frågan är om vi nu övergått i en ny epok, antropocen. Den kan översättas med ”människans tidsålder” och har föreslagits som en geologisk epok som tar sin början i höjd med den industriella revolutionen.

Det är en tidsperiod som kan avgränsas som den tid då mänsklig aktivitet globalt påverkat planetens ekosystem, klimat och jordskorpa.

− Än så länge är det inte ett vetenskapligt vedertaget begrepp, men visst har vi trätt in i en tidsålder då människors aktiviteter påverkar jordens processer. Vi kan se det i sedimentet i sjöar, exempelvis på kompositionen av material och att sedimentationshastigheten ökar. Vi ser även att kemiska föroreningar som nitrat i sediment ökar även på avlägsna platser, säger Mark Johnson.

Geologi möter konst
Idag bedömer geologerna jordens ålder till drygt 4,5 miljarder år. Planetens olika åldrar och epoker kan avläsas av geologerna genom bland annat lager i jordskorpan.

− Dinosaurierna levde på jorden i över 150 miljoner år under de geologiska perioderna trias, jura och krita. Jämför man det med de runt 50 år som i så fall hittills skulle innefatta antropocenen så förstår man att geologiska epoker är långa tidsrymder som mer exakt definieras i efterhand, säger Mark Johnson.

Den internationella geologiska organisationen IUGS (The International Union of Geological Sciences) väntas lägga fram en definition av antropocen i år.

Under 2016 kommer Röda Sten Konsthall ägna sig åt att utforska begreppet. Genom konstutställningar, samtal, seminarier, föreställningar och konserter kommer man att diskutera, spegla och ifrågasätta hur människan påverkar planeten.

På onsdag10 februari föreläser Mark Johnson, geolog och forskare vid Göteborgs universitet,  under rubriken Lever vi i Antropocen? på Röda Sten Konsthall i Göteborg.

Kontakt: Mark Johnson, universitetslektor och prefekt vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet Tel: 031-786 2808, mark@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera