Konstnärlig gestaltning av den tidigaste ichthyosauren och det 250 miljoner år gamla ekosystemet som återfunnits på Spetsbergen. Illustration: Esther van Hulsen
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fossilfynd från Spetsbergen visar att Ichthyosaurier, eller fisködlor, utvecklades till havslevande reptiler redan före det stora massutdöendet. Det är tidigare än vad forskare hittills har trott.

Ichthyosaurer var en grupp marina reptiler som dominerade havsmiljöer i över 160 miljoner år medan dinosaurierna härskade på land.

De var bland de första av landlevande djur som anpassade sig till ett liv i havet och utvecklade en fisklik kroppsform som påminner om moderna valars.

Hittills har man trott att dessa reptiler började söka sig till öppna havet efter det stora massutdöendet, som banade väg för dinosaurierna, i slutet av tidsperioden perm för ungefär 252 miljoner år sedan. Men nu har analyser av fossil som hittats i Spetsbergen visat att ichthyosaurernas väg till vattnet började tidigare än så.

I Spetsbergen finns ett område med mycket fossil. Bild: Benjamin Kear

Svanskotor från en ichthyosaur

Fossilen finns bevarade i kalkstensblock som forskare samlat in under en expedition i Spetsbergen och nu analyserat. De hittade benfiskar, krokodilliknande lämningar från groddjur och dessutom elva svanskotor från en ichthyosaur.

Till forskarnas förvåning hittades kotorna i stenlager som antogs vara för gamla för ichthyosaurier. Kotorna hade en ryggrad som var identisk med mycket senare och storväxta ichthyosaurier. Forskarna såg också att mikrostrukturer inuti benet visade tecken på snabb tillväxt, hög metabolism och en livsstil som var helt anpassad till havet.

Datortomografi ger en bild av benstrukturen hos den tidigaste kotan från en ichthyosaur. Bild: Öyvind Hammer och Jörn Hurum

Reptilernas utveckling startade före dinosauriernas tid

Prover på det omgivande materialet visar att fossilen kan dateras till ungefär två miljoner år efter det stora utdöendet. Med utgångspunkt från den uppskattade tidsskalan för vattenlevande reptilers evolution knuffas uppkomsten och spridningen av ichthyosaurier tillbaka till före dinosauriernas tidsålder.

– Det är spännande att det här fyndet går emot det populära antagandet att dinosauriernas tidsålder också var ursprunget för stora reptilgrupper. Det verkar nu som att åtminstone en del grupper var tidigare än denna milstolpe och att fossil från de allra tidigaste ättlingarna fortfarande väntar på att upptäckas i äldre berglager på Spetsbergen och på andra platser i världen, säger Benjamin Kear, forskare vid Evolutionsmuseet och Uppsala universitet.

Mer om reptilernas utveckling

Det har hittills antagits att reptiler började söka sig till öppet hav efter det stora massutdöendet i slutet av tidsperioden perm för ungefär 252 miljoner år sedan.

Det stora utdöendet av arter förstörde marina ekosystem och banade vägen för dinosauriernas tidsålder. Man har tänkt att landbaserade reptiler, som gick på ben, då passade på att ta över grunda kustmiljöer där det fanns ett tomrum att fylla.

Över tid blev dessa amfibiska reptiler allt bättre simmare för att slutligen modifiera sina ben till fenor och utveckla en fisklik kroppsform. När de började föda levande ungar klipptes de sista banden till land. Det fanns inte längre något behov av att ta sig till stranden för att lägga ägg.

Studie:

Earliest Triassic ichthyosaur fossils push back oceanic reptile origins, Current Biology.

Kontakt:

Benjamin Kear, intendent vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, benjamin.kear@em.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera