Grzegorz Niedzwiedzki letar fossil på östra Grönland. Foto: Benjamin Kear
Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nya fynd av fossil från Grönland visar hur ekosystem från högre breddgrader återhämtade sig efter världens mest omfattande massutdöende för 252 miljoner år sedan.
– Livet på havsbotten hade totalt havererat, och upp till 90 procent av alla arter dog ut, säger Michał Zatoń, paleontolog från universitetet i Silesia, Polen och en av forskarna i en internationell forskargrupp som samlat fossil på östra Grönland.

Fynden av fossil från östra Grönland skildrar en främmande och tom värld efter det utdöende som formellt brukar kallas perm-triasgränsen. I en artikel i Scientific Reports beskriver forskarna hur ekosystemet  återhämtade sig.

– Haven var sura och syrefattiga, med artfattiga bottenfaunor bestående av musslor och stora kolonier av så kallade microconchida rörmaskar som levde fastsittande på skal och algmattor som kanske var en liten extra källa till syre, säger Michał Zatoń.

Visar hur världen återhämtade sig
Fossil av dessa microconchider har aldrig tidigare hittats på förhistoriska högre breddgrader.

– I början av dinosauriernas tidsålder för 252 miljoner år sedan låg östra Grönland vid ett tempererat hav som sträckte sig mot nordpolen, säger Benjamin Kear från Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, som är ledare för detta fältprojekt som är finansierat av Polarforskningssekretariatet.

– Vår upptäckt är betydelsefull för att den för första gången visar att havsbotten på högre breddgrader genomgick samma globala utdöende och återhämtning av ekosystem, säger Dr Kear.

Fossil av microconchider från östra Grönland. Foto: Benjamin Kear
Fossil av microconchider från östra Grönland. Foto: Benjamin Kear

Paleontologer vid Uppsala universitet har tillbringat mer än två månader med att samla fossil på östra Grönland. De vill förstå kopplingen mellan utdöenden och viktiga milstolpar i akvatiska djurs evolution.

Uppseendeväckande fynd
– Vårt projekt “Första stegen upp på land och tillbaka till vattnet” fokuserar på de geologiska tidsramar under vilket ryggradsdjur först lämnade vattnet för ett liv på land för 360 miljoner år sedan, och därefter återanpassade sig för vatten igen för 252 miljoner år sedan. Östra Grönland är den enda landmassa där vi kan hitta bergarter från bägge dessa tidsperioder på ett och samma ställe, säger Dr Henning Blom från Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, en av flera forskare i projektet.

– Våra nya fynd visar inte bara global återhämtning efter utdöende, men också att bottenlevande samhällen under triasperioden snabbt anpassade sig över tid, säger Dr Grzegorz Niedzwiedzki, också från Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, och medförfattare till arbetet. Vi hittade helt nya arter av microconchider som erövrade brackvattenlaguner när havet drog sig tillbaka. Denna miljömässiga opportunism är troligen nyckeln till deras framgång.

Ytterligare spektakulära fynd av fossil från forskargruppens arbete på östra Grönland kommer att beskrivas i framtida publikationer.

Artikeln: Boreal earliest Triassic biotas elucidate globally depauperate hard substrate communities after the end-Permian mass extinction (Scientific Reports)

Kontakt:
Michał Zatoń Telefon: +48 517 027 757
E-post: mzaton@wnoz.us.edu.pl

Benjamin Kear
Telefon: 018-471 27 92
E-post: benjamin.kear@em.uu.se

Henning Blom
Telefon: 018-471 62 23
E-post: henning.blom@ebc.uu.se

Grzegorz Niedzwiedzki
Telefon: 018-471 64 59
E-post: grzegorz.niedzwiedzki@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera