Tema

Sökresultat för: ingen fattigdom

Ingen ökning av barnfattigdomen i Sverige

Fattigdomen bland barnfamiljer i Sverige är historiskt låg och extremt låg i ett internationellt perspektiv. Men skillnaderna i inkomst mellan barnfamiljer har ökat kraftigt sedan 2006 och fattigdomen koncentreras allt mer till barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar. Det konstaterar två forskare vid Institutet för Framtidsstudier i en rapport där också barn själva får komma till tals.

Samhälle & kultur

Barnbidrag minskar fattigdomen i Sydafrika

Sociala trygghetssystem med kontantstöd i form av pensioner och barnbidrag. Det är något som många låg- och medelinkomstländer börjar bygga upp. I Sydafrika har ett sådant statligt trygghetssystem minskat fattigdomen och förbättrat välbefinnandet på landsbygden, enligt forskning från SLU.

Samhälle & kultur

Mindre städer speglar utvecklingen i Afrika bäst

Urbanisering av afrikanska städer söder om Sahara tros ligga bakom förändringen i livsmedelssystem, matvanor och hälsa. Tidigare har man studerat förhållandena i storstäderna. Men även mindre städer behöver studeras för att få en rättvisande bild av utvecklingen. Där lever tidigare traditioner kvar i större utsträckning.

Samhälle & kultur

Fattigdomsfällan undersökt med matematisk modell

​Varför tycks vissa länder utvecklas i rasande takt, medan andra knappt utvecklas alls? Denna fråga står i centrum i diskussioner om den så kallade fattigdomsfällan. Genom att använda matematik på stora tillgängliga datamaterial kan forskare nu presentera helt nya insikter och peka på vilka länder som kan förväntas utvecklas snabbare än andra. Studien publiceras idag i tidskriften Big Data.

Samhälle & kultur

Klimatförändringen påverkar allt liv på jorden

Klimatförändringen påverkar förutsättningarna för jordens ekosystem och samhällen. Nya globala risker, som ökad utsatthet för väderextremer, försvårad fattigdomsbekämpning och ökat tryck på ekosystemen, skapar nya behov av anpassning och åtgärder. Klimatförändringarna bör hanteras som en accelererande risk som måste genomsyra politik och samhällsliv på alla nivåer. Det säger Lennart Olsson, professor vid Lunds universitet och en av huvudförfattarna bakom IPCC:s nya klimatrapport som presenteras i Tokyo idag.

Miljö & klimat

Barnfattigdom ett svårfångat problem

Barnfattigdom har blivit ett omdebatterat ämne i media och den inrikespolitiska debatten den senaste tiden. Det råder delade meningar om hur villkoren egentligen ser ut för barn som lever i ekonomisk utsatthet, och hur problemen ska definieras. Forskning från Uppsala universitet visar att just ifrågasättandet av barnfattigdom som problem bidrar till att försvåra situationen för många barn.

Samhälle & kultur

Överskuldsättningens ansikten – om komplexiteten bakom skuldproblem

Hushållens ökande skuldsättning och allt fler skuldtyngda individer väcker frågor kring varför människor hamnar i skuldproblem. Dock är det ett område som inte uppmärksammats i någon större utsträckning inom svensk forskning. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet studerar Lisbeth Sandvall överskuldsättningsproblem och tar utgångspunkt i intervjuer med 32 personer som är så skuldtyngda att de ansökt om skuldsanering.

Samhälle & kultur

Malmöbor från Afrika är ingen homogen grupp

Doktoranden Jonathan Ngeh tillbringade ett halvår med Malmöbor från Kamerun och Somalia. Upplevelsen av den rasism och diskriminering som de utsattes för och de strategier som de använde för att hantera detta, varierade beroende på vilket land de kom från. Det konstaterar han i sin avhandling vid Umeå universitet.

Samhälle & kultur

Rättvisemärkt är inte lösningen för fattiga bönder

Rättvisemärkning kan fungera i liten skala, som en nischmarknad. Däremot är inte rättvisemärkning vägen fram för att förändra situationen för det stora flertalet fattiga jordbrukare. Det visar rapporten Vad uppnås med rättvisemärkning? från AgriFood Economics Centre, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vilken nyligen släpptes i sin helhet.

Miljö & klimat