närbild på polis i polisväst, utomhus, inget ansikte.
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En meningsfull fritid, möjlighet till återhämtning efter arbetet samt socialt och emotionellt stöd är avgörande för polisers välmående, enligt en ny avhandling.

Syftet med avhandlingen, gjord vid Umeå universitet, har varit att identifiera risk- och friskfaktorer inom polisers unika livsstil.

Stora påfrestningar för poliser

– Poliser har i grunden samma behov som andra, men genom att jobbet i yttre tjänst kan innebära stora påfrestningar blir det extra viktigt med andra faktorer i livet som balanserar, säger Elin Granholm Valmari, doktorand vid Umeå universitet.

– För att förstå den komplexitet som dessa polisers arbete innebär och den påverkan som arbetet har på deras hälsa behöver därför hela deras livssituation utforskas, inte bara arbetslivet.

Saker som främjar hälsa

Forskningen har fokus på hur poliser balanserar sina roller och aktiviteter i livet. Resultaten har sedan omsatts till ett slags instrument med ett frågebatteri där områden som är särskilt viktiga för att främja polisers fysiska, sociala och psykisk hälsa nu finns definierade.

Dessa områden handlar exempelvis om vad som möjliggör hälsosamma rutiner och vanor för poliser i yttre tjänst.

Det kan också handla om på vilket sätt poliserna får det stöd de behöver i de miljöer där de verkar, hur de balanserar sina roller och aktiviteter i livet, vad som är engagerande, utvecklande, värdefullt och meningsfullt i livet och hur risk och våld hanteras av och påverkar poliserna i vardagen.

Kan testas

Instrumentet i avhandlingen är i början av sin utvecklingsfas. I framtiden skulle det kunna testas hos en polismyndighet, menar Elin Granholm Valmari. Då skulle hälsofrämjande insatser kunna anpassas efter behoven hos poliserna och organisationen och man skulle direkt kunna utvärdera effekterna på individnivå och organisationsnivå.

Avhandling:

Mer än yrket – polisers livsstil och hälsa, Elin Granholm Valmari, Umeå universitet.

Kontakt:

Elin Granholm Valmari, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet
elin.granholm@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera