Människor går på stadsgata, sommartid.
Bild: Tomas Williams, Unsplash.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, utgör en oberoende riskfaktor för allvarlig infektion, även vid mycket låg nivå av tarminflammation. Det framgår av en ny studie.

IBD kännetecknas av att symtomen går i skov. Perioder av hög sjukdomsaktivitet följs ibland av längre perioder med låg eller ingen sjukdomsaktivitet.

IBD: Ulcerös colit, Chrons sjukdom med mera

IBD är ett samlingsnamn för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar med en förekomst i befolkningen på cirka 0,5 procent. IBD omfattar främst ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Till skillnad från IBS, irritabel tarm, medför IBD synliga skador i tarmens slemhinna.

Källa: Göteborgs universitet

Det har dock varit oklart i vilken mån IBD-patienter med låg sjukdomsaktivitet också har förhöjd risk att få allvarliga infektioner, till exempel sepsis.

Mikroskopisk inflammation

I en ny studie från Göteborgs universitet ingick uppgifter om 55 626 personer med diagnosen IBD. Med allvarlig infektion avsågs infektioner som krävt inläggning på sjukhus.

Det visade sig att under perioder med låg sjukdomsaktivitet men aktiv tarminflammation, så kallad mikroskopisk inflammation, fanns en ökad risk att drabbas av allvarliga infektioner jämfört med perioder med mikroskopiskt läkt tarmslemhinna.

Vid mikroskopisk inflammation var antalet allvarliga infektioner 4,62 per 100 personer och år. Motsvarande antal vid mikroskopisk läkt slemhinna var 2,53.

Detta motsvarade en 59-procentig relativ riskökning, efter att resultaten justerats för olika störfaktorer.

Intressant nog gällde resultaten även efter justering för de IBD-läkemedel som patienterna fått förskrivna, och var i övrigt liknande oavsett åldersgrupp, kön och utbildningsnivå.

Helt läkt tarm kan minska risk

Det forskarna har funnit är alltså att IBD-patienter under perioder med mikroskopisk inflammation i tarmen löper en ökad risk för allvarliga infektioner – jämfört med de perioder när de har en mikroskopiskt läkt slemhinna.

– Detta stämmer även för patienter som kliniskt ter sig ha en lågaktiv sjukdom, men som under ytan har en mikroskopisk inflammation i tarmen, säger Karl Mårild, docent i pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

– Resultaten indikerar att om vi lyckas nå en helt utläkt tarmslemhinna vid IBD så kan risken för allvarliga infektioner minska. Det är viktigt då allvarliga infektioner i dag bidrar till ökad sjuklighet och död hos såväl barn som vuxna med IBD.

Vetenskaplig artikel:

Histological activity in inflammatory bowel disease and risk of serious infections: A nationwide study, Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Kontakt:

Karl Mårild, docent i pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt överläkare på Mag-, tarm- och levermottagningen vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg
karl.marild@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera