Kvinna sitter framför en dator
Bild: Kelly Sikkema/Unsplash
Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Engelska som undervisningsspråk på universitet kan påverka studierna negativt. En studie visar att teknikstudenters resultat blev betydligt sämre och fler hoppade av utbildningen.

Engelska används allt mer som undervisningsspråk i högre utbildning globalt. Det kallas även “English-medium instruction”, eller EMI.

En utgångspunkt för EMI är att undervisningens kvalitet inte ska försämras. Tanken är att en student som läser en kurs på engelska ska lära sig precis lika bra som om undervisningen sker på modersmålet.

Men nu visar en ny studie vid Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan, KTH, att antagandet kanske inte stämmer.

Studenter som läste en kurs där undervisningsspråket var engelska presterade märkbart sämre. De hoppade dessutom av utbildningen i mycket högre utsträckning jämfört med studenter som läste exakt samma kurs på svenska.

− Vår studie är ovanlig inom fältet eftersom principen för grupptilldelning byggde helt och hållet på slumpmässighet. Det innebar att den enda påverkande faktorn var undervisningsspråket, och vi blev överraskade av resultatet, säger forskaren Hans Malmström vid Chalmers.

Studenter delades in i språkgrupper

Drygt 2000 studenter anmälde sig till en introduktionskurs i programmering och delades därefter slumpmässigt in i antingen en engelskspråkig eller en svenskspråkig version.

Kursen var helt digital och studenterna bestämde själva studietakten. Hur väl studenterna klarade kursen mättes i antal korrekt besvarade testfrågor och hur många som hoppade av kursen.

När forskarna jämförde de två kursversionerna visade det sig att studenterna som läste på svenska i genomsnitt svarade rätt på 73 procent fler testfrågor.

− Det är viktigt att komma ihåg att den enda skillnaden är just undervisningsspråket. Det faktum att studenterna i den svenskspråkiga kursen var signifikant bättre antyder att engelska som undervisningsspråk har negativ inverkan på lärandet, i alla fall under vissa omständigheter, säger forskaren Olle Bälter vid KTH.

Fler avhopp i förtid

När forskarna mätte genomströmningen i kursen bekräftades resultatet. 25 procent fler studenter hoppade av den engelskspråkiga kursen.

− Den som hoppar av kursen kan inte rimligen ha lärt sig lika mycket som den som slutför kursen. Också i detta avseende ser vi alltså att engelska som undervisningsspråk kan leda till sämre lärande, säger forskaren Viggo Kann vid KTH.

Enligt forskarna väcker studien frågor om fördelar och nackdelar med att så stor del av undervisningen på universitet och högskolor är på engelska.

− Det är viktigt att komma ihåg att en enskild studie inte bör användas som utgångspunkt för en radikal förändringsagenda vad gäller språk- eller utbildningspolitiken inom högre utbildning, vare sig på lokal eller nationell nivå. Men vi tror att resultaten från den här forskningen kan bidra till en mer informerad diskussion om konsekvenserna av att använda engelska som undervisningsspråk, säger Hans Malmström.

Vetenskaplig studie:

English-medium instruction and impact on academic performance: a randomized control study, Applied Linguistics Review.

Kontakt:

Hans Malmström, biträdande professor, institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande vid Chalmers, mahans@chalmers.se

Olle Bälter, docent vid avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH, balter@kth.se

Viggo Kann, professor vid avdelningen för teoretisk datalogi, KTH, viggo@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera