Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många förskolebarn i Skåne har karies. För att förbättra situationen har tandvårdspersonal gjort hembesök hos nyblivna föräldrar.

I ett hembesöksprogram med namnet Växa Tryggt har barnhälsovården, mödravården, socialtjänsten och tandvården i Skåne arbetat tillsammans i team. Syftet är främja hälsan hos små barn som bor i utsatta områden.

I ett utökat program fick förstagångsföräldrar sex hembesök, i stället för två, under barnets första 15 månader.

När barnet var cirka åtta månader fick familjen besök från en tandsköterska eller tandhygienist tillsammans med en BVC-sjuksköterska.

– Det är ovanligt att tandvården inkluderas i den här typen av initiativ. Anledningen till att tandvården deltog i Växa tryggt var för att andelen förskolebarn med karies är hög i Skåne. Man såg ett tydligt behov, säger forskaren Cecilia Franzén vid Malmö universitet.

Trygghet för föräldrarna

Hon har nu tillsammans med andra forskare utvärderat programmet. Resultaten visar att hembesöken skapade tillit och trygghet hos föräldrarna. De olika yrkesgrupperna upplevde även att de kunde komplettera varandras kunskaper.

I en studie har tandsköterskor, tandhygienister och BVC-sjuksköterskor intervjuats om sina erfarenheter. De såg stora fördelar med hembesöken.

– Man kan se hemmiljön, vad barnen har i nappflaskan och om det stod godis framme på bordet. Det kom också spontana frågor från föräldrarna om mat och dryck vilket skapade en möjlighet att ge råd utifrån enskilda familjers behov, säger Cecilia Franzén.

BVC-sjuksköterskorna uppskattade att ha med en tandhygienist eller tandsköterska eftersom de kunde bidra med expertkunskap om munhälsa. Studien visade också att den här typen av besök skulle göra mest nytta om resurserna riktades till familjer med störst behov, i stället för att erbjuda det till alla.

– Vi vet att behoven ser väldigt olika ut när det kommer till tandvård. Ett av förslagen från intervjupersonerna var därför att rikta insatserna till de föräldrar som behövde det som mest, säger Cecilia Franzén.

Syftet med hälsoprogrammet är en mer jämlik start i livet, och är sedan i våras permanentat i Skåne. Det riktas dock bara till vissa grupper och till områden som bedöms som utsatta. Tandvården ingår inte längre i de tvärprofessionella teamen.

Vad går förlorat nu när tandvården inte ingår?
– Jämfört med klinikbesök blir ett möte hemma lugnare för familjen och råden blir också mer specialiserade, säger Cecilia Franzén.

– Men det allra viktigaste är att identifiera de barn som har extra behov av stöd. Det stödet kan se olika ut, det kan ske på öppna förskolor eller i en annan form av samverkan mellan BVC och tandvården.

Mer om hembesöken

Idag är Växa tryggt ett permanent utökat hembesöksprogram i Skåne för förstföderskor och kvinnor som är födda i Öst- och Sydeuropa (utanför EU), Afrika, Asien eller Sydamerika.

Ett annat kriterium bygger på om de tillhör ett BVC med särskilt CNI-mått, Care Need Index, eller om deras BVC finns i en kommun som, enligt Länsstyrelsen, är särskilt utsatt kopplat till barns uppväxtvillkor. Källa: Skånes kommuner

Studie:

Dental professionals participating in a home visiting programme for first-time parents, Malmö universitet.

Kontakt:

Cecilia Franzén, lektor vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet, cecilia.franzen@mau.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera