Bild: Caroline Isaksson
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stadsfåglar får inte i sig rätt kost och det påverkar deras utseende. Fjäderdräkten hos urbana talgoxar är ljusare jämfört med fåglar som lever på landsbygden.

När stadsområden expanderar flyttar allt fler djur in i städer och samhällen. Vissa djur kan dra fördel av mildare temperaturer och färre naturliga fiender i stadsmiljöer, men de måste även hantera föroreningar och förändringar i sin föda.

Tidigare forskning har visat att talgoxar som lever i städer har blekare gul-orange-röda färgtoner jämfört med fåglar som lever på landsbygden. Men de studier som gjorts har endast fokuserat på enskilda geografiska platser.

– Därför använde vi fjäderprover insamlade från urbana och skogslevande talgoxar i hela Europa. Olika metoder bekräftade alla att stadslevande talgoxar har en blekare fjäderdräkt, säger biologiforskaren Hannah Watson vid Lunds universitet.

Blekare fjäderdräkt kan påverka hälsan

Den gula färgen i stjärtfjädrarna hos talgoxar kommer från karotenoider, som fåglarna får genom att äta insekter. Insekterna får i sin tur i sig näringsämnet från växterna de äter.

Karotenoider är viktiga antioxidanter som hjälper kroppen att bekämpa de giftiga effekterna av föroreningar. Om stadsfåglar inte kan få i sig tillräckligt med karotenoider från sin föda blir deras fjäderdräkt blekare. Det resulterar i svagare skydd mot de skadliga hälsoeffekterna av föroreningar.

– Våra resultat tyder på att fåglar i staden inte får i sig rätt kost. Detta kan hjälpa oss att förstå hur vi kan skapa stadsmiljöer som gynnar biologisk mångfald. Genom att plantera fler inhemska träd och växter i våra trädgårdar och parker kan vi hjälpa småfåglar, som talgoxar, genom att erbjuda dem hälsosam föda av insekter och spindlar för dem själva och deras ungar, säger Hannah Watson.

Effekten varierar i Europa

Förvånansvärt nog fann forskarna att städers effekt på fåglar varierar över Europa. Till exempel hade skogslevande talgoxar i Lissabon betydligt ljusare fjädrar än deras stadslevande släktingar. I Malmö däremot var skillnaden i fjäderdräkt mellan stad och land betydligt mindre märkbar.

– Vi behöver ytterligare forskning för att förstå varför vissa städer har mer gynnsamma miljöer för fåglar och djurliv än andra. Detta kan hjälpa stadsplanerare att utveckla en politik som främjar biologisk mångfald och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i städer, säger Hannah Watson.

Vetenskaplig studie:

Urbanisation impacts plumage colouration in a songbird across Europe: Evidence from a correlational, experimental and meta-analytical approach, Journal of Animal Ecology.

Kontakt:

Hannah Watson, forskare vid biologiska institutionen, Lunds universitet, hannah.watson@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera