En docka i människostorlek på ett museum, föreställande en neandertalare stående med ett spjut samt något slags tyg över ryggen.
Neanderthal Museum i Tyskland.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Upp till 30 procent av män över 60 år i norra Europa får den så kallade vikingasjukan. Några av de viktigaste riskfaktorerna för vikingasjukan har nedärvts från neandertalare, visar det sig nu.

Vikingasjukan börjar vanligtvis som en knöl i handflatan som sedan växer och gör att ett eller flera fingrar låser sig i ett böjt läge. Tillståndet är vanligtvis inte smärtsamt, men knölarna kan ömma vid tryck.

Tre av tio män kan drabbas

Sjukdomen är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Upp till tre av tio män över 60 år i norra Europa drabbas av tillståndet, som i medicinska sammanhang går under namnet Dupuytrens kontraktur. I folkmun är namnet i regel vikingasjukan, till följd av det faktum att främst människor i norra Europa drabbas.

En hand med ett ringfinger som ser spänt och böjt ut.
Vikingasjukan, här med böjt och stelt ringfinger. Bild: MikkTooming, via Wikimedia commons *.

Neandertalare var en grupp forntida människor som befolkade Europa och Asien innan de moderna människorna kom dit. När moderna människor och neandertalare träffades för 60 000 år sedan blandade de sig och fick barn. Som ett resultat av detta kommer mellan en och två procent av arvsmassan hos människor med rötter utanför Afrika från neandertalare.

– Eftersom vikingasjukan sällan ses hos individer med afrikansk härkomst frågade vi oss om genvarianter från neandertalare delvis kan förklara varför människor utanför Afrika främst drabbas, säger Hugo Zeberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Viktiga riskfaktorer från neandertalare

Hugo Zeberg och forskarkollegor analyserade genetiska riskfaktorer hos drabbade personer med europeisk härkomst i USA, Storbritannien och Finland. Genom att jämföra arvsmassan hos nästan 8 000 drabbade och drygt 600 000 friska personer identifierade forskarna totalt 61 genetiska riskfaktorer för att drabbas av vikingasjuka.

Tre av dessa riskfaktorer har nedärvts från neandertalare, visar det sig – bland dem den andra och den tredje viktigaste riskfaktorn för sjukdomen.

Studien belyser hur mötet med neandertalare kan resultera i att vissa sjukdomar särskilt drabbar vissa grupper.

– Det här är ett fall där mötet med neandertalare resulterat i en ökad risk att drabbas av sjukdom, även om vi inte ska överdriva kopplingen mellan neandertalare och vikingar, säger Hugo Zeberg.

Läs också: Uråldriga människoben ledde till Nobelpriset

*) Bild: MikkTooming, licens CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Vetenskaplig artikel:

Major genetic risk factors for Dupuytren’s disease are inherited from Neandertals, Molecular Biology and Evolution.

Kontakt:

Hugo Zeberg, biträdande lektor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
hugo.zeberg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera