Interiör från en stor livsmedelsbutik, kundvagn, människor skymtas, kundvagn i förgrunden.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ohälsosam mat dominerar i mataffärernas veckoblad, enligt en genomgång som forskare vid Göteborgs universitet har gjort.

I en studie har forskare analyserat 122 livsmedelsbutikers veckoblad, utgivna under fyra veckors tid våren 2020 i Västra Götalands län. Butikerna tillhör de sju största livsmedelskedjorna i Sverige, räknat på marknadsandelar.

Forskarna analyserade hälsokvaliteten hos livsmedlen i annonsbladen via de nordiska näringsrekommendationerna samt Världshälsoorganisationens europeiska riktlinjer.

Sockerrik mat och dryck

Två tredjedelar av butikernas annonsblad, visade det sig, utgjordes av livsmedel som kunde klassas som ohälsosamma eller i huvudsak ohälsosamma. Den mest förekommande livsmedelskategorin var sockerrik mat och dryck.

Annonsbladen går därmed inte i linje med de nordiska näringsrekommendationerna, som Livsmedelsverket baserar de svenska kostråden på, konstaterar forskarna.

Mindre rika områden, mer ohälsosam mat

Vissa livsmedelskedjor med butiker i områden där invånarna har sämre ekonomiska förutsättningar verkar dessutom marknadsföra mer ohälsosam mat i jämförelse med områden där de boende har bättre ekonomi.

– Som en konsekvens av nuvarande matinflation kan annonsbladen med många prissänkta varor bli mer betydande för vissa konsumentgrupper, till exempel de med sämre ekonomi. Det är därför angeläget att ifrågasätta utbudet i livsmedelsbutikers kampanjer, säger Melissa Mjöberg, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Resultatet från studien exemplifierar en del av den matmiljö som varken stöttar den enskilda konsumenten till hälsosamma val, eller ett nationellt folkhälsoarbete, menar forskarna.

– Utformning av konsumenters fysiska och digitala matmiljö bör underlätta hälsosamma val, och aktörer som är en betydande del av den utformningen måste ta ett gemensamt ansvar. Här kan nationella kostrekommendationer utgöra gemensamma riktlinjer, säger universitetslektorn Monica Hunsberger.

Vetenskaplig artikel:

Supermarket promotions in Western Sweden are incompatible with Nordic dietary recommendations and differ by area-level socioeconomic index, BMC Public Health.

Kontakt:

Melissa Mjöberg
melissa.mjoberg@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera