Artikel från Malmö universitet

Ålder, rökning och alltför hårdhänt tandborstning kan leda till att tandköttet drar sig tillbaka. Men även tandreglering innebär en risk, enligt en ny avhandling.

När tandens rot blottas förändras inte bara utseendet. Tanden kan dessutom bli överkänslig mot kallt och varmt. Den kan även blir mer mottaglig för kariesangrepp.

Hittills finns få studier som undersökt sambandet mellan tandreglering och tillbakadraget tandkött, och som följt patienter under en längre tidsperiod.

En ny avhandling har nu tittat närmare på sambandet.

– Tillbakadraget tandkött beror på många olika faktorer. Slutsatsen från våra studier är att tandreglering är en av riskfaktorerna, åtminstone ett år efter behandlingen, säger forskaren Dimitrios Kloukos vid Malmö universitet.

 40 patienter har följts

I avhandlingen ingår en mindre patientstudie som gjorts på militärsjukhuset i Aten. I studien har sammanlagt 40 personer följts. Här ingick 20 patienter som hade fått tandställning i sena tonåren och 20 obehandlade patienter.

– Slutsatsen är att förekomsten av tillbakadraget tandkött var 67 procent högre hos gruppen som haft tandställning jämfört med kontrollgruppen. Det positiva är att förändringen endast rör få tänder totalt och är mycket liten, enbart någon millimeter.

Till skillnad från tidigare studier inom området är den kliniska studien framåtblickande, det vill säga patienterna och kontrollgruppen ska följas under de kommande fem åren.

Långsiktiga effekter ska studeras

Forskaren Dimitrios Kloukos hoppas att resultaten kan komma till nytta för både tandläkare och patienter, inte minst när de långsiktiga effekterna analyserats.

– Tillbakadraget tandkött är ett problem som praktiker möter dagligen, och vi har utfört behandlingen på ett standardsätt som används i de allra flesta länder i världen, vilket gör studiens resultat generaliserbart, säger Dimitrios Kloukos och fortsätter:

– Eftersom tandreglering verkar utgöra en av riskfaktorerna så är det viktigt att informera patienten noggrant från början att tandköttet kan dra sig tillbaka, redan innan behandlingen sätts in.

Avhandling:

Gingival recession development in orthodontic patients: studies on gingival phenotype diagnostics, local and systemic biomarkers, and the impact of orthodontic treatment on gingival recession development, Malmö universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera